0976.389.199
ISO / IEC 18014-2: 2021 Bảo mật thông tin - Dịch vụ đóng dấu thời gian - Phần 2: Cơ chế sản xuất mã thông báo độc lập

ISO / IEC 18014-2: 2021 Bảo mật thông tin - Dịch vụ đóng dấu thời gian - Phần 2: Cơ chế sản xuất mã thông báo độc lập

Tài liệu này chỉ định các cơ chế tạo, gia hạn và xác minh các dấu thời gian độc lập.

Phạm vi

Tài liệu này chỉ định các cơ chế tạo, gia hạn và xác minh các dấu thời gian độc lập. Để xác minh mã thông báo dấu thời gian độc lập, người xác minh dấu thời gian không cần quyền truy cập vào bất kỳ mã thông báo dấu thời gian nào khác. Có nghĩa là, các mã thông báo đóng dấu thời gian như vậy không được liên kết.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO / IEC 18014-1, Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Dịch vụ ghi dấu thời gian - Phần 1: Khuôn khổ

Tiêu chuẩn preview

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan