0976.389.199
ISO / IEC 18033-2: 2006 / Amd.1: 2017 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Thuật toán mã hóa -  Phần 2: Mật mã không đối xứng - SỬA ĐỔI 1: MẶT

ISO / IEC 18033-2: 2006 / Amd.1: 2017 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Thuật toán mã hóa - Phần 2: Mật mã không đối xứng - SỬA ĐỔI 1: MẶT

Tài liệu này được biên soạn bởi ISO / IEC JTC 1, Công nghệ thông tin, Tiểu ban SC 27, Kỹ thuật bảo mật CNTT.

Đăng ký tiêu chuẩn tại ISOECRT

Truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào các tiêu chuẩn hiện hành với dịch vụ đăng ký tại ISOERT

  • Đảm bảo chất lượng cho tổ chức của bạn thông qua việc tiếp cận tất cả các tiêu chuẩn thế giới.
  • Chọn đăng ký các tiêu chuẩn liên quan đến doanh nghiệp cụ thể của bạn.
  • Luôn là phiên bản mới nhất
  • Cấp cho toàn bộ tổ chức quyền truy cập vào các tiêu chuẩn của bạn, chia sẻ cài đặt.

Preview tiêu chuẩn

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan