0976.389.199
ISO / IEC 19790: 2012 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Yêu cầu bảo mật đối với mô-đun mật mã

ISO / IEC 19790: 2012 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Yêu cầu bảo mật đối với mô-đun mật mã

ISO / IEC 19790: 2012 các yêu cầu bảo mật đối với mô-đun mật mã được sử dụng trong hệ thống bảo mật bảo vệ thông tin nhạy cảm trong hệ thống máy tính và viễn thông.

Preview tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn quốc tế này xác định bốn cấp độ bảo mật cho các mô-đun mật mã để cung cấp độ nhạy dữ liệu rộng rãi (ví dụ: dữ liệu hành chính có giá trị thấp, chuyển tiền hàng triệu đô la, dữ liệu bảo vệ tính mạng, thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin nhạy cảm được chính phủ sử dụng) và sự đa dạng của Môi trường ứng dụng (ví dụ: cơ sở được bảo vệ, văn phòng, phương tiện di động và vị trí hoàn toàn không được bảo vệ). Tiêu chuẩn này quy định bốn cấp độ an ninh cho mỗi trong số 11 lĩnh vực yêu cầu với mỗi cấp độ an ninh tăng cường bảo mật so với cấp độ trước đó.

ISO / IEC 19790: 2012 quy định các yêu cầu bảo mật nhằm mục đích cụ thể là duy trì bảo mật được cung cấp bởi mô-đun mật mã và việc tuân thủ tiêu chuẩn này không đủ để đảm bảo rằng một mô-đun cụ thể là an toàn hoặc bảo mật do mô-đun cung cấp là đủ và được chấp nhận. Chủ sở hữu của thông tin đang được bảo vệ.

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan