ISO / IEC 20008-2:2013 / AMD 1:2021 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Chữ ký số ẩn danh - Phần 2: Cơ chế sử dụng khóa công khai nhóm - Bản sửa đổi 1

ISO / IEC 20008-2:2013 / AMD 1:2021 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Chữ ký số ẩn danh - Phần 2: Cơ chế sử dụng khóa công khai nhóm - Bản sửa đổi 1

Tiêu chuẩn ISO / IEC 20008-2:2013 / AMD 1:2021 có điểm gì mới so với ISO / IEC 20008-2:2013?

Tiêu chuẩn ISO / IEC 20008-2:2013 / AMD 1:2021

ISO / IEC 20008-2:2013 / AMD 1:2021 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Chữ ký số ẩn danh -

Phần 2:

Cơ chế sử dụng khóa công khai nhóm

SỬA ĐỔI 1

Khoản 5

Thêm phần sau vào cuối Khoản 5:

  • Phụ lục A liệt kê các số nhận dạng đối tượng sẽ được sử dụng để xác định các cơ chế được quy định trong tài liệu này.
  • Phụ lục B xác định các hàm băm đặc biệt sẽ được sử dụng cho các cơ chế được chỉ định trong tài liệu này.
  • Phụ lục C xác định các nguyên tắc bảo mật cho các cơ chế chữ ký ẩn danh được chỉ định trong tài liệu này.
  • Phụ lục D cung cấp sự so sánh các cơ chế thu hồi quy định trong tài liệu này.
  • Phụ lục E cung cấp các ví dụ số cho từng cơ chế chữ ký số được quy định trong tài liệu này.
  • Phụ lục F cung cấp một kỹ thuật để chứng minh sự tạo đúng cho Cơ chế 5 của tài liệu này.

Phụ lục C

Thêm mệnh đề mới C.3 như sau:

C.3 Hạn chế sử dụng

Cơ chế 6 (xem 7.3) chỉ nên được sử dụng trong các môi trường mà tổ chức phát hành tư cách thành viên nhóm và công ty mở thành viên nhóm là cùng một thực thể. Thuộc tính ẩn danh có thể gặp rủi ro nếu nhà phát hành có ác ý. Để biết thêm chi tiết, xem Tài liệu tham khảo [20].

Thư mục

Thêm mục nhập thư mục mới như sau:

[20] ISHIDA. A. và cộng sự. Sử dụng hợp lý sơ đồ chữ ký nhóm trong ISO / IEC 20008-2. Kỷ yếu của Hội nghị ACM Châu Á 2019 về Bảo mật Máy tính và Truyền thông, AsiaCCS 2019, trang 515-528, ACM, 2019

Tài liệu ISO / IEC 20008-2:2013 / AMD 1:2021 bản pdf

 

Download tiêu chuẩn ISO / IEC 20008-2:2013 / AMD 1:2021 miễn phí tại đây!

Trên đây là những thông tin cơ bản về tiêu chuẩn ISO / IEC 20008-2:2013 / AMD 1:2021  mà ISOCERT muốn giới thiệu đến Quý bạn đọc. Hy vọng sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này. Mọi thắc mắc và giải đáp vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để được hỗ trợ tận tình và chi tiết nhất! 

 

Bài viết liên quan