0976.389.199
ISO / IEC 20008-2:2013 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Chữ ký số ẩn danh - Phần 2: Cơ chế sử dụng khóa công khai nhóm

ISO / IEC 20008-2:2013 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Chữ ký số ẩn danh - Phần 2: Cơ chế sử dụng khóa công khai nhóm

ISO / IEC 20008-2:2013 quy định cơ chế chữ ký số ẩn danh, trong đó người xác minh sử dụng khóa công khai nhóm để xác minh chữ ký số.

Tiêu chuẩn ISO / IEC 20008-2:2013

ISO / IEC 20008-2:2013 quy định cơ chế chữ ký số ẩn danh, trong đó người xác minh sử dụng khóa công khai nhóm để xác minh chữ ký số.

Nó cung cấp

  • mô tả chung về cơ chế chữ ký số ẩn danh sử dụng khóa công khai nhóm;
  • một loạt các cơ chế cung cấp chữ ký điện tử ẩn danh như vậy.

Đối với mỗi cơ chế, ISO / IEC 20008-2:2013 quy định

  • quy trình tạo khóa chữ ký thành viên nhóm và khóa công khai nhóm;
  • quy trình sản xuất chữ ký;
  • quy trình xác minh chữ ký;
  • quy trình mở chữ ký (nếu cơ chế hỗ trợ mở);
  • quy trình liên kết chữ ký (nếu cơ chế hỗ trợ liên kết);
  • quy trình thu hồi thành viên nhóm.

Xem preview tiêu chuẩn ISO / IEC 20008-2:2013

Download tài liệu ISO / IEC 20008-2:2013 miễn phí tại đây!

Để xem được bản full ISO / IEC 20008-2:2013, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và chính xác nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây hoặc qua hotline 0976.389.199. ISOCERT rất hân hạnh được đồng hành cùng doanh nghiệp trong sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa vì lợi ích quốc gia.

 

Bài viết liên quan