0976.389.199
ISO / IEC 20547-4:2020 về Công nghệ thông tin - Kiến trúc tham chiếu dữ liệu lớn - Phần 4: Bảo mật và quyền riêng tư

ISO / IEC 20547-4:2020 về Công nghệ thông tin - Kiến trúc tham chiếu dữ liệu lớn - Phần 4: Bảo mật và quyền riêng tư

ISO / IEC 20547-4:2020 chỉ rõ các khía cạnh bảo mật và quyền riêng tư áp dụng cho kiến ​​trúc tham chiếu dữ liệu lớn (BDRA) bao gồm vai trò, hoạt động và các thành phần chức năng của dữ liệu lớn, đồng thời cung cấp hướng dẫn về các hoạt động bảo mật và quyền riêng tư đối với dữ liệu lớn.

Tiêu chuẩn ISO / IEC 20547-4:2020

Giới thiệu

Dữ liệu lớn đề cập đến một lượng lớn thông tin kỹ thuật số được thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau từ các nguồn khác nhau của môi trường kỹ thuật số và vật lý. Dữ liệu này không chỉ được tạo ra bởi các phương tiện trao đổi thông tin truyền thống mà còn từ các cảm biến được nhúng trong môi trường vật lý, chẳng hạn như môi trường xung quanh thành phố, phương tiện giao thông, cơ sở hạ tầng quan trọng, v.v. Việc thu thập và xử lý dữ liệu lớn cung cấp thêm những thách thức không có trong truyền thống thiết lập trao đổi thông tin kỹ thuật số.

Tài liệu này được phát triển để đáp ứng nhu cầu trên toàn thế giới về một đường cơ sở chung về các khía cạnh bảo mật và quyền riêng tư cho các kiến ​​trúc dữ liệu lớn để tạo điều kiện cho khả năng tương tác trong các hệ thống dữ liệu lớn mà không ảnh hưởng đến quyền riêng tư, tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn.

Mô hình dữ liệu lớn làm mờ ranh giới bảo mật giữa thu thập, lưu trữ và truy cập dữ liệu - các lĩnh vực truyền thống được giải quyết một cách độc lập - giờ đây cần được giải quyết một cách tổng thể với nền tảng bảo mật và quyền riêng tư toàn diện, được kết hợp chặt chẽ với tất cả các thành phần kiến ​​trúc.

Tiêu chuẩn hóa hiệu quả về bảo mật và quyền riêng tư là điều tối quan trọng đối với sự phát triển của sự tin tưởng và hợp tác lẫn nhau giữa các bên liên quan đến dữ liệu lớn.

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn ISO / IEC 20547-4:2020 chỉ rõ các khía cạnh bảo mật và quyền riêng tư áp dụng cho kiến ​​trúc tham chiếu dữ liệu lớn (BDRA) bao gồm vai trò, hoạt động và các thành phần chức năng của dữ liệu lớn, đồng thời cung cấp hướng dẫn về các hoạt động bảo mật và quyền riêng tư đối với dữ liệu lớn.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO / IEC 20546, Công nghệ thông tin - Dữ liệu lớn - Tổng quan và từ vựng

ISO / IEC 20547-3, Công nghệ thông tin - Kiến trúc tham chiếu dữ liệu lớn - Phần 3: Kiến trúc tham chiếu

ISO / IEC / IEEE 15288, Hệ thống và kỹ thuật phần mềm - Quy trình vòng đời hệ thống

Xem preview tiêu chuẩn ISO / IEC 20547-4:2020

Download tài liệu ISO / IEC 20547-4:2020 miễn phí tại đây!

Để xem được bản full ISO / IEC 20547-4:2020, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và chính xác nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây hoặc qua hotline 0976.389.199. ISOCERT rất hân hạnh được đồng hành cùng doanh nghiệp trong sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa vì lợi ích quốc gia.

Bài viết liên quan