0976.389.199
ISO / IEC 27002: 2013 / COR 2: 2015 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quy tắc thực hành kiểm soát an toàn thông tin - Phiên bản kỹ thuật 2

ISO / IEC 27002: 2013 / COR 2: 2015 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quy tắc thực hành kiểm soát an toàn thông tin - Phiên bản kỹ thuật 2

Các hệ thống mới và cập nhật yêu cầu kiểm tra kỹ lưỡng và sự biến đổi trong quá trình phát triển, bao gồm cả việc chuẩn bị một lịch trình chi tiết của acđộ sâu và đầu vào kiểm tra và kết quả đầu ra mong đợi theo một phạm vi điều kiện.

Tiêu chuẩn ISO / IEC 27002: 2013 / COR 2: 2015

Mọi quyền được bảo lưu Trang 61, Điều 14.2.8

Thay thế

Hướng dẫn thực hiện

Các hệ thống mới và cập nhật yêu cầu kiểm tra kỹ lưỡng và sự biến đổi trong quá trình phát triển, bao gồm cả việc chuẩn bị một lịch trình chi tiết của acđộ sâu và đầu vào kiểm tra và kết quả đầu ra mong đợi theo một phạm vi điều kiện. Đối với các phát triển nội bộ, chẳng hạn nhưcác bài kiểm tra ban đầu phải làhình thành bởi sự phát triển đội. Kiểm tra chấp nhận độc lập sau đó phải đượcđảm nhận (cả trong nhà và thuê ngoài phát triển) để đảm bảo rằng hệ thốnggốc hoạt động như mong đợi và chỉ như dự kiến ​​(xem 14.1.1 và 14.1.9). Mức độ thử nghiệm phải tương xứng tầm quan trọng và bản chất của hệ thống.

Với

Hướng dẫn thực hiệnCác hệ thống mới và cập nhật yêu cầu kiểm tra kỹ lưỡng vàsự biến đổi trong quá trình phát triển, bao gồm cả việc chuẩn bị một lịch trình chi tiết của acđộ sâu và đầu vào kiểm tra và kết quả đầu ra mong đợi theo một phạm vi điều kiện. Đối với các phát triển nội bộ, chẳng hạn nhưcác bài kiểm tra ban đầu phải làhình thành bởi sự phát triển đội. Kiểm tra chấp nhận độc lập sau đó phải đượcđảm nhận (cả trong nhà và thuê ngoài phát triển) để đảm bảo rằng hệ thống gốc hoạt động như mong đợi và chỉ như dự kiến ​​(xem 14.1.1 và 14.2.9). Mức độ thử nghiệm phải tương xứng tầm quan trọng và bản chất của hệ thống.

Xem Preview Tiêu chuẩn ISO / IEC 27002: 2013 / COR 2: 2015

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan