0976.389.199
ISO / IEC 27021: 2017 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Yêu cầu năng lực đối với chuyên gia hệ thống quản lý an toàn thông tin

ISO / IEC 27021: 2017 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Yêu cầu năng lực đối với chuyên gia hệ thống quản lý an toàn thông tin

ISO / IEC 27021: 2017 quy định các yêu cầu về năng lực đối với các chuyên gia ISMS dẫn đầu hoặc tham gia vào việc thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục một hoặc nhiều quy trình của hệ thống quản lý an toàn thông tin phù hợp với ISO / IEC 27001.

Tiêu chuẩn ISO / IEC 27021:2017

Giới thiệu

Tài liệu này được thiết kế để sử dụng bởi:

a) những cá nhân muốn chứng tỏ năng lực của mình với tư cách là chuyên gia hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS), hoặc những người muốn hiểu và hoàn thành năng lực cần thiết để làm việc trong lĩnh vực này, cũng như muốn mở rộng kiến ​​thức của họ
b) các tổ chức tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp ISMS tiềm năng để xác định năng lực cần thiết cho các vị trí trong các vai trò liên quan đến ISMS
c) các cơ quan xây dựng chứng chỉ cho các chuyên gia ISMS cần một cơ quan kiến ​​thức (BOK) cho các nguồn kiểm tra
d) các tổ chức giáo dục và đào tạo, chẳng hạn như các trường đại học và các cơ sở dạy nghề, để điều chỉnh các giáo trình và khóa học của họ phù hợp với các yêu cầu năng lực đối với các chuyên gia ISMS.

Tài liệu này nên được đọc và sử dụng cùng với ISO / IEC 27001 .

1 Phạm vi

Tài liệu này quy định các yêu cầu về năng lực đối với các chuyên gia ISMS dẫn đầu hoặc tham gia vào việc thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục một hoặc nhiều quy trình của hệ thống quản lý an toàn thông tin phù hợp với ISO / IEC 27001 .

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

  • ISO / IEC 27000, Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Tổng quan và từ vựng

Xem Preview Tiêu chuẩn ISO / IEC 27021:2017

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan