0976.389.199
ISO / IEC 9798-4:1999 / COR 1:2009 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Xác thực thực thể - Phần 4: Cơ chế sử dụng chức năng kiểm tra mật mã - Phiên bản kỹ thuật 1

ISO / IEC 9798-4:1999 / COR 1:2009 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Xác thực thực thể - Phần 4: Cơ chế sử dụng chức năng kiểm tra mật mã - Phiên bản kỹ thuật 1

ISO / IEC 9798-4:1999 / COR 1:2009 có những thay đổi gì so với ISO / IEC 9798-4:1999? Câu trả lời sẽ có ngay trong bài viết dưới đây.

Tiêu chuẩn ISO / IEC 9798-4:1999 / COR 1:2009

Phiên bản kỹ thuật 1 đến ISO / IEC 9798-4: 1999 được chuẩn bị bởi Ủy ban kỹ thuật chung ISO / IEC JTC 1, Công nghệ thông tin, Tiểu ban SC 27, Kỹ thuật bảo mật CNTT.

Trang 1, Khoản 3

Chèn văn bản sau vào cuối điều khoản này:

Như được định nghĩa trong ISO / IEC 9798-1, X || Y được sử dụng để có nghĩa là kết quả của việc ghép các mục dữ liệu X và Y theo thứ tự được chỉ định. Trong trường hợp kết quả của việc ghép hai hoặc nhiều mục dữ liệu được nhập vào chức năng kiểm tra mật mã như một phần của một trong các cơ chế được quy định trong phần này của ISO / IEC 9798, kết quả này phải được tạo thành để nó có thể được phân giải duy nhất thành các chuỗi dữ liệu cấu thành, nghĩa là để không có khả năng mơ hồ trong diễn giải. Thuộc tính thứ hai này có thể đạt được theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào ứng dụng. Ví dụ: nó có thể được đảm bảo bằng cách (a) cố định độ dài của mỗi chuỗi con trong suốt miền sử dụng của cơ chế, hoặc (b) mã hóa chuỗi các chuỗi được nối bằng phương pháp đảm bảo giải mã duy nhất, ví dụ: sử dụng các quy tắc mã hóa phân biệt được xác định trong ISO / IEC 8825-1 [1].

Trang 7

Thêm thư mục vào trang mới sau Phụ lục A, như sau:

Thư mục

[1] ISO / IEC 8825-1, Công nghệ thông tin - Quy tắc mã hóa ASN.1: Đặc điểm kỹ thuật của Quy tắc mã hóa cơ bản (BER), Quy tắc mã hóa hợp quy (CER) và Quy tắc mã hóa phân biệt (DER)

Trên đây là những thay đổi của tiêu chuẩn ISO / IEC 9798-4:1999 / COR 1:2009 mà ISOCERT muốn chia sẻ đến Quý bạn đọc. Hy vọng sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này. Mọi thắc mắc và giải đáp vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để được hỗ trợ tận tình và chi tiết nhất! 

 

Bài viết liên quan