0976.389.199
ISO / IEC TR 15443-2: 2012 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Khung đảm bảo an toàn công nghệ thông tin- Phần 2: Phân tích

ISO / IEC TR 15443-2: 2012 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Khung đảm bảo an toàn công nghệ thông tin- Phần 2: Phân tích

Phần này của ISO / IEC TR 15443 được xây dựng dựa trên các khái niệm được trình bày trong ISO / IEC TR 15443-1.

Phạm vi

Phần này của ISO / IEC TR 15443 được xây dựng dựa trên các khái niệm được trình bày trong ISO / IEC TR 15443-1. Nó cung cấp một cuộc thảo luận về các thuộc tính của các phương pháp đánh giá sự phù hợp đảm bảo an ninh góp phần vào việc đưa ra các tuyên bố đảm bảo và cung cấp bằng chứng đảm bảo để đáp ứng các yêu cầu đảm bảo đối với một sản phẩm có thể cung cấp.

Phần này của ISO / IEC TR 15443 đề xuất các tiêu chí để so sánh và phân tích các phương pháp SACA khác nhau. Người đọc được lưu ý rằng các phương pháp được sử dụng làm ví dụ trong phần này của tiêu chuẩn ISO / IEC TR 15443 được coi là đại diện cho các phương pháp được sử dụng phổ biến tại thời điểm viết bài. Các phương pháp mới có thể xuất hiện và có thể xảy ra sửa đổi hoặc thu hồi các phương pháp được trích dẫn. Mục đích là các tiêu chí có thể được sử dụng để mô tả và so sánh bất kỳ phương pháp SACA nào bất kể xuất xứ của nó.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO / IEC TR 15443-1: -1), Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Khuôn khổ đảm bảo an ninh - Phần 1: Giới thiệu và khái niệm

Nội dung tiêu chuẩn PDF

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Tiêu chuẩn ISO/IEC 15443-2:2012 hoàn toàn tương đương với TCVN 11778-2:2017 Information technology - Security techniques - Security assurance framework Part 2: Analysis.

TCVN 11778-2:2017 do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

Liên hệ chúng tôi

Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm nhiều tiêu chuẩn mới nhất phù hợp với doanh nghiệp của bạn. 

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay>

Bài viết liên quan