ISO / TR 18267: 2013 - Kết cấu gỗ - Xem xét các tiêu chuẩn thiết kế

ISO / TR 18267: 2013 - Kết cấu gỗ - Xem xét các tiêu chuẩn thiết kế

Phạm vi

ISO / TR18267: 2013 ghi lại các phát hiện của việc xem xét các tiêu chuẩn thiết kế do ISO / TC 165 thực hiện để đánh giá cách thức xây dựng Tiêu chuẩn Quốc tế ISO về thiết kế kết cấu gỗ và liệu có nên bắt đầu xây dựng Tiêu chuẩn quốc tế đó hay không.

CHÚ THÍCH: Phụ lục A tóm tắt các yếu tố được xem xét và hoạt động của TC dẫn đến việc lập Báo cáo kỹ thuật này.

Nội dung tiêu chuẩn

Để xem được nội dung đầy đủ, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan