0976.389.199
ISO / TR 20152-3:2013 về Cấu trúc gỗ - Hiệu suất liên kết của chất kết dính - Phần 3: Sử dụng các loài thay thế để thử liên kết

ISO / TR 20152-3:2013 về Cấu trúc gỗ - Hiệu suất liên kết của chất kết dính - Phần 3: Sử dụng các loài thay thế để thử liên kết

ISO / TR 20152-3:2013 mô tả các thủ tục cần thiết để công nhận các loài gỗ mới theo tiêu chuẩn ISO 20152-1 và ISO 20152-2 để đánh giá chất kết dính gỗ kết cấu.

Tiêu chuẩn ISO / TR 20152-3:2013

Báo cáo kỹ thuật này được soạn thảo để đơn giản hóa việc đánh giá các liên kết dính ở các quốc gia mà các loài thử nghiệm được mô tả trong ISO 20152-1 và ISO 20152-2 có thể khó thu được. Nó đặt ra các thủ tục để lựa chọn các loài thay thế sẵn có tại địa phương.

1 Phạm vi

Báo cáo kỹ thuật này mô tả các thủ tục cần thiết để công nhận các loài gỗ mới theo tiêu chuẩn ISO 20152-1 và ISO 20152-2 để đánh giá chất kết dính gỗ kết cấu.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây, toàn bộ hoặc một phần, được viện dẫn một cách chuẩn tắc trong tài liệu này và không thể thiếu cho việc áp dụng nó. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 20152-1: 2010, Cấu trúc gỗ - Tính năng liên kết của chất kết dính - Phần 1: Yêu cầu cơ bản

ISO 20152-2, Cấu trúc gỗ - Tính năng liên kết của chất kết dính - Phần 2: Yêu cầu bổ sung

Trên đây là những thông tin về ISO / TR 20152-3:2013 mà ISOCERT muốn giới thiệu đến Quý bạn đọc. Hy vọng sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này. Mọi thắc mắc và giải đáp vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để hỗ trợ tận tình và chi tiết nhất!

Bài viết liên quan