0976.389.199
ISOCERT được cấp Giấy chứng nhận tên định danh: ISOCERT

ISOCERT được cấp Giấy chứng nhận tên định danh: ISOCERT

Ngày 13 tháng 05 năm 2021 bộ thông tin và truyền thông cục an toàn thông tin cấp giấy chứng nhận tên định danh số 1741/CATT-TĐD cho tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT. Tên định danh đăng lý sử dụng là ISOCERT.
Ngày 13 tháng 05 năm 2021 bộ thông tin và truyền thông cục an toàn thông tin cấp giấy chứng nhận tên định danh số 1741/CATT-TĐD cho tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT. Tên định danh đăng lý sử dụng là ISOCERT.
Địa chỉ: Số 40 dãy A lô 12, KĐT mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Thời hạn sử dụng tên định danh từ ngày 13/05/2021 đến ngày 12/05 năm 2024.

Tin tức liên quan