0976.389.199
ISOCERT – Thương hiệu của lòng tin

ISOCERT – Thương hiệu của lòng tin

Từ Lòng tin – Trust, như bao nhiêu từ ngữ khác, đều có ý nghĩa khác nhau, như một biểu đổ Venn. Đối với chúng tôi (ISOCERT), lòng tin là một trách nhiệm thiêng liêng

ISOCERT – Thương hiệu của lòng tin

Từ Lòng tin – Trust, như bao nhiêu từ ngữ khác, đều có ý nghĩa khác nhau, như một biểu đổ Venn. Đối với chúng tôi (ISOCERT), lòng tin là một trách nhiệm thiêng liêng.

Là một trong các tổ chức chứng nhận và giám định độc lập (bên thứ 3), công việc hàng ngày của chúng tôi là đánh giá hoặc giám định về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mang lại giá trị gia tăng cho sản phẩm, dịch vụ của khách hàng thì niềm tin càng trở lên quan trọng. Vậy thì để tạo ra lòng tin, cần phải có những đặc tính chất lượng gì? Dĩ nhiên là không thể có được những Phương trình toán học cho những kết quả nhân văn như thế. Nhưng nếu như có một phương trình, nó có thể được viết như sau:

E + SV + SR = T/t

Empathy (Sự thấu cảm) + Shared Value (Giá trị được chia sẻ) + Safety and Reliability (An toàn và Bền vững) = Trust (Lòng tin) theo thời gian

Đầu tiên, trong Phương trình là Empathy – Sự thấu cảm. Tại ISOCERT chúng tôi hiểu rằng, mọi quá trình cung cấp dịch vụ phải thật sự thấu hiểu và tôn trọng những nhu cầu của khách hàng và sự thấu cảm chính là thành phần chủ chốt để dịch vụ của ISOCERT tạo dựng lòng tin của khách hàng.

Kế tiếp, chúng tôi nỗ lực xây dựng một nền tảng hợp tác vững bền cho lòng tin giữa ISOCERT và các khách hàng, đối tác – hoặc giữa cơ quan quản lý và những doanh nghiệp ảnh hưởng bởi chính sách của họ. Chúng ta cần phải chia sẻ cùng nhau những giá trị chung, như sự nhất quán, bình đẳng và sự khác biệt. Chúng ta đã ưu tiên sự an toàn và ổn định cho những người chúng ta đang bao bọc (người lao động, người tiêu dùng, các bên quan tâm khác) có được chất lượng cuộc sống và đó là cách mà ISOCERT sẽ xây dựng lòng tin theo thời gian.

Tin tức liên quan