0976.389.199
ISO/IEC 14888-1: 2008 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật an - Chữ ký số kèm phụ lục - Phần 1: Tổng quan

ISO/IEC 14888-1: 2008 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật an - Chữ ký số kèm phụ lục - Phần 1: Tổng quan

ISO / IEC 14888 quy định một số cơ chế chữ ký số với phụ lục cho các thông điệp có độ dài tùy ý. Phần này của tiêu chuẩn ISO / IEC 14888 bao gồm các nguyên tắc và yêu cầu chung đối với chữ ký điện tử kèm theo phụ lục. Nó cũng chứa các định nghĩa và ký hiệu được sử dụng trong tất cả các phần của ISO / IEC 14888.

Giới thiệu

Có hai loại cơ chế chữ ký điện tử:

Khi quá trình xác minh cần thông báo như một phần của đầu vào, cơ chế này được gọi là 'cơ chế chữ ký với phụ lục'. Một hàm băm được sử dụng trong tính toán của phụ lục.

Khi quá trình xác minh tiết lộ tất cả hoặc một phần của thông báo, cơ chế này được gọi là 'cơ chế chữ ký cho phép khôi phục thông báo'. Một hàm băm cũng được sử dụng để tạo và xác minh các chữ ký này.

ISO / IEC 14888 quy định chữ ký số bằng phụ lục. ISO / IEC 14888-1: 2008 quy định các nguyên tắc và yêu cầu chung đối với chữ ký điện tử bằng phụ lục. ISO / IEC 14888-2 đề cập đến chữ ký số dựa trên tính toán số nguyên và ISO / IEC 14888-3 đề cập đến chữ ký số dựa trên lôgarit rời rạc.

Cơ chế chữ ký cho phép khôi phục tin nhắn được quy định trong ISO / IEC 9796. Hàm băm được quy định trong ISO / IEC 10118.

Phạm vi

ISO / IEC 14888 quy định một số cơ chế chữ ký số với phụ lục cho các thông điệp có độ dài tùy ý.

Phần này của tiêu chuẩn ISO / IEC 14888 bao gồm các nguyên tắc và yêu cầu chung đối với chữ ký điện tử kèm theo phụ lục. Nó cũng chứa các định nghĩa và ký hiệu được sử dụng trong tất cả các phần của ISO / IEC 14888.

Có nhiều phương tiện khác nhau để có được bản sao đáng tin cậy của khóa xác minh công khai, ví dụ: chứng chỉ khóa công khai. Các kỹ thuật quản lý khóa và chứng chỉ nằm ngoài phạm vi của ISO / IEC 14888. Để biết thêm thông tin, xem ISO / IEC 9594-8 [4] , ISO / IEC 11770-3 [3] và ISO / IEC 15945 [5] .

Nội dung tiêu chuẩn PDF

Download tài liệu miễn phí tại đây!

 

TCVN 12214-1 : 2018 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 14888- 1:2008.

TCVN 12214-1 : 2018 do Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã biên soạn, Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 12214 (ISO/IEC 14888) Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chữ ký số kèm phụ lục gồm các tiêu chuẩn sau:

- TCVN 12214-1 : 2018 (ISO/IEC 14888-1:2008) Phần 1: Tổng quan

- TCVN 12214-2 : 2018 (ISO/IEC 14888-2:2008) Phần 2: Cơ chế dựa trên phân tích số nguyên

- TCVN 12214-3 : 2018 (ISO/IEC 14888-3:2016) Phần 3: Cơ chế dựa trên logarit rời rạc

Liên hệ chúng tôi

Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm nhiều tiêu chuẩn mới nhất phù hợp với doanh nghiệp của bạn. 

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay>

Bài viết liên quan