ISO/IEC 17825:2016 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Các phương pháp kiểm tra để giảm thiểu các lớp tấn công không xâm nhập vào các mô-đun mật mã

ISO/IEC 17825:2016 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Các phương pháp kiểm tra để giảm thiểu các lớp tấn công không xâm nhập vào các mô-đun mật mã

Tiêu chuẩn này quy định phép đo kiểm thử giảm thiểu tấn công không xâm lấn để xác định mức độ tuân thủ các yêu cầu được quy định trong TCVN 11295:2016 (ISO/IEC 19790) đối với các mức an toàn 3 và 4.

Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định phép đo kiểm thử giảm thiểu tấn công không xâm lấn để xác định mức độ tuân thủ các yêu cầu được quy định trong TCVN 11295:2016 (ISO/IEC 19790) đối với các mức an toàn 3 và 4. Phép đo kiểm thử được kết hợp với các chức năng an toàn được quy định trong TCVN 11295:2016 (ISO/IEC 19790). Việc kiểm thử sẽ được tiến hành trong giới hạn định nghĩa của mô-đun mật mã và các giới hạn Vào/Ra (l/O).

Các phương pháp kiểm thử được sử dụng bởi các phòng thí nghiệm kiểm thử để kiểm thử xem mô-đun mật mã có tuân thủ các yêu cầu được quy định trong TCVN 11295:2016 (ISO/IEC 19790) hay không và phép đo kiểm thử được quy định trong tiêu chuẩn này đối với từng chức năng an toàn kết hợp được quy định trong TCVN 11295:2016 (ISO/IEC 19790) có được quy định trong ISO/IEC 24759 hay không. Cách tiếp cận kiểm thử được vận dụng trong tiêu chuẩn này là cách tiếp cận “nhấn nút” hiệu quả: các kiểm thử là mạnh về mặt kỹ thuật, được lặp đi lặp lại và có chi phí vừa phải.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu sau đây, toàn bộ hoặc một phần, được dùng để tham chiếu trong tiêu chuẩn này và là không thể thiếu được đối với ứng dụng của nó. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 11295 (ISO/IEC 19790), Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu an toàn cho mô đun mật mã.

TCVN 12211 (ISO/IEC 24759), Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu kiểm thử cho mô đun mật mã.

Nội dung tiêu chuẩn PDF

Download tài liệu miễn phí tại đây!

ISO/IEC 17825:2016 hoàn toàn tương đương với TCVN 12212: 2018.

TCVN 12212 : 2018 do Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã biên soạn, Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Liên hệ chúng tôi

Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm nhiều tiêu chuẩn mới nhất phù hợp với doanh nghiệp của bạn. 

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay>

Bài viết liên quan