0976.389.199
ISO/IEC 9798-6:2010 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Xác thực thực thể - Phần 6: Cơ chế sử dụng truyền dữ liệu thủ công

ISO/IEC 9798-6:2010 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Xác thực thực thể - Phần 6: Cơ chế sử dụng truyền dữ liệu thủ công

ISO/IEC 9798-6:2010 quy định tám cơ chế xác thực thực thể dựa trên việc truyền dữ liệu thủ công giữa các thiết bị xác thực. Nó xác định cách thức các cơ chế có thể được sử dụng để hỗ trợ các phương thức quản lý khóa, và cung cấp hướng dẫn cho việc lựa chọn an toàn các tham số cho các cơ chế. Nó cũng cung cấp một sự so sánh về cấp độ an toàn và tính thuận tiện được cung cấp bởi tám cơ chế này.

Tiêu chuẩn ISO/IEC 9798-6:2010

TCVN 11817-6:2020 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 9798-6:2010.

TCVN 11817-6:2020(ISO/IEC 9798-6:2010) do Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã biên soạn, Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 11817 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Xác thực thực thể gồm các tiêu chuẩn sau:

- TCVN 11817-1:2017 (ISO/IEC 9798-1:2010), Phần 1: Tổng quan.

- TCVN 11817-2:2017 (ISO/IEC 9798-2:2008), Phần 2: Cơ chế sử dụng thuật toán mã hóa đối xứng.

- TCVN 11817-3:2017 (ISO/IEC 9798-3:1998), Phần 3: Cơ chế sử dụng kỹ thuật chữ ký số.

- TCVN 11817-4:2020 (ISO/IEC 9798-4:1999), Phần 4: Cơ chế sử dụng hàm kiểm tra mật mã.

- TCVN 11817-5:2020 (ISO/IEC 9798-5:2009), Phần 5: Cơ chế sử dụng kỹ thuật không tiết lộ thông tin.

- TCVN 11817-6:2020 (ISO/IEC 9798-6:2010), Phần 6: Cơ chế sử dụng truyền dữ liệu thủ công.

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn ISO/IEC 9798-6:2010 quy định tám cơ chế xác thực thực thể dựa trên việc truyền dữ liệu thủ công giữa các thiết bị xác thực. Nó xác định cách thức các cơ chế có thể được sử dụng để hỗ trợ các phương thức quản lý khóa, và cung cấp hướng dẫn cho việc lựa chọn an toàn các tham số cho các cơ chế. Nó cũng cung cấp một sự so sánh về cấp độ an toàn và tính thuận tiện được cung cấp bởi tám cơ chế này.

Các cơ chế này có thể phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Một ứng dụng như thế xảy ra trong các mạng cá nhân, trong đó chủ sở hữu của hai thiết bị truyền thông vô tuyến mong muốn chúng có thể thực hiện thủ tục xác thực thực thể như là một phần của quy trình chuẩn bị sử dụng chúng trên mạng.

2  Tài liệu viện dẫn

Tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất (bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung).

TCVN 11817-1:2016, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Xác thực thực thể - Phần 1: Tổng quan.

Tài liệu ISO/IEC 9798-6:2010 bản pdf

Download tiêu chuẩn ISO/IEC 9798-6:2010 miễn phí tại đây!

Trên đây là những thông tin cơ bản về tiêu chuẩn ISO/IEC 9798-6:2010 mà ISOCERT muốn giới thiệu đến Quý bạn đọc. Hy vọng sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này. Mọi thắc mắc và giải đáp vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để được hỗ trợ tận tình và chi tiết nhất! 

 

Bài viết liên quan