0976.389.199
ISO/TC 163 - Hiệu suất nhiệt và sử dụng năng lượng trong môi trường xây dựng

ISO/TC 163 - Hiệu suất nhiệt và sử dụng năng lượng trong môi trường xây dựng

Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 163 đã phát triển các tiêu chuẩn về hiệu suất nhiệt và sử dụng năng lượng trong lĩnh vực xây dựng và công trình kỹ thuật dân dụng. Để hiểu rõ hơn về các tiêu chuẩn này, hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

ISO/TC 163 - Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 163 - Hiệu suất nhiệt và sử dụng năng lượng trong môi trường xây dựng

Phạm vi hoạt động

Tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực xây dựng và công trình kỹ thuật dân dụng về:

- Hiệu suất nhiệt và nhiệt ẩm của vật liệu, sản phẩm, thành phần, yếu tố và hệ thống, bao gồm cả các tòa nhà hoàn chỉnh, cả mới và hiện tại, và sự tương tác của chúng với các hệ thống kỹ thuật của tòa nhà;

- Vật liệu cách nhiệt, sản phẩm và hệ thống ứng dụng trong xây dựng và công nghiệp, kể cả cách nhiệt của thiết bị lắp đặt trong tòa nhà;

Bao gồm:

 • Phương pháp thử và tính toán truyền nhiệt và ẩm, điều kiện nhiệt độ và độ ẩm;
 • Các phương pháp thử nghiệm và tính toán sử dụng năng lượng trong các tòa nhà, bao gồm cả môi trường xây dựng công nghiệp;
 • Các phương pháp thử nghiệm và tính toán đối với phụ tải sưởi ấm và làm mát trong các tòa nhà;
 • Thử nghiệm và các phương pháp tính toán cho ánh sáng ban ngày, thông gió và xâm nhập không khí;
 • Các phương pháp thử nghiệm tại chỗ đối với hiệu suất nhiệt, nhiệt ẩm và năng lượng của các tòa nhà và các bộ phận của tòa nhà, dữ liệu đầu vào để tính toán, bao gồm cả dữ liệu khí hậu;
 • Thông số kỹ thuật cho vật liệu cách nhiệt, sản phẩm và hệ thống với các phương pháp thử liên quan và tiêu chí phù hợp;
 • Thuật ngữ;
 • Đánh giá chung và điều phối công việc về hiệu suất nhiệt và nhiệt ẩm trong ISO.

Ngoại trừ:

 • Thiết kế môi trường xây dựng (ISO / TC 205);
 • Phương pháp thử nghiệm và đánh giá hiệu suất của thiết bị môi trường tòa nhà để ứng dụng trong thiết kế các tòa nhà mới và trang bị thêm (ISO / TC 205);
 • Phương pháp thiết kế và tiêu chí cho ánh sáng ban ngày, thông gió và xâm nhập không khí (ISO / TC 205)

Cũng bao gồm:

Tiêu chuẩn hóa đánh giá tổng thể về hiệu suất năng lượng của các tòa nhà mới và hiện có cũng như trang bị thêm của tòa nhà, phối hợp chặt chẽ với ISO / TC 205 thông qua ISO / TC 163 / WG4 Nhóm công tác chung TC 163 & TC 205 Hiệu suất năng lượng sử dụng phương pháp tiếp cận toàn diện, bao gồm:

 • Thuật ngữ và định nghĩa;
 • Ranh giới hệ thống cho các tòa nhà và hệ thống kỹ thuật;
 • Đánh giá hiệu suất năng lượng tổng thể của các tòa nhà, có tính đến:

+ Hiệu suất năng lượng của các phần tử tòa nhà;

+ Xây dựng các hệ thống liên quan (sưởi ấm, làm mát, nước nóng sinh hoạt, thông gió, chiếu sáng, điều khiển hệ thống, vận chuyển và các hệ thống liên quan đến năng lượng khác);

+ Điều kiện trong nhà và ngoài trời;

+ Sản xuất năng lượng địa phương (tại chỗ và ở cấp huyện);

+ Sử dụng các nguồn năng lượng (bao gồm cả tái tạo);

+ Xây dựng chạy thử;

+ Đánh giá hiệu quả năng lượng tổng thể;

+ Phương tiện thể hiện hiệu suất năng lượng và chứng nhận hiệu suất năng lượng của các tòa nhà. 

 

Số tiêu chuẩn đã xuất bản

 

Tiêu chuẩn đang phát triển

Thành viên

Quan sát viên

141*

Liên quan đến các Ủy ban kỹ thuật và Tiểu ban

(Trong đó 14 công ty thuộc trách nhiệm trực tiếp của ISO/TC 163)

 

36*

Liên quan đến các Ủy ban kỹ thuật và Tiểu ban

(Trong đó 2 công ty thuộc trách nhiệm trực tiếp của ISO/TC 163)

 

 

29

 

 

33

 

Cấu trúc

Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 163 bao gồm 3 tiểu ban (SC):

 • Tiểu ban ISO/TC 163/SC 1: Phương pháp kiểm tra và đo lường
 • Tiểu ban ISO/TC 163/SC 2: Phương pháp tính toán
 • Tiểu ban ISO/TC 163/SC 3: Các sản phẩm, thành phần và hệ thống cách nhiệt

Các tiêu chuẩn được xây dựng bởi ISO/TC 163

Tiêu chuẩn và/hoặc dự án theo trách nhiệm trực tiếp của ISO/TC 98/SC 1

 • ISO / DIS 6781-1: Hiệu suất của các tòa nhà - Phát hiện các bất thường về nhiệt, không khí và độ ẩm trong các tòa nhà bằng phương pháp hồng ngoại - Phần 1: Quy trình chung
 • SO 6781-3:2015: Hiệu suất của các tòa nhà - Phát hiện các bất thường về nhiệt, không khí và độ ẩm trong các tòa nhà bằng phương pháp hồng ngoại - Phần 3: Trình độ của người vận hành thiết bị, nhà phân tích dữ liệu và người viết báo cáo
 • ISO 6781:1983: Cách nhiệt - Phát hiện định tính các bất thường về nhiệt trong các lớp bao bọc của tòa nhà - Phương pháp hồng ngoại
 • ISO / WD 7615-1: Hiệu suất năng lượng của hệ thống tòa nhà - Hệ thống phân phối không khí dưới sàn - Phần 1: Định nghĩa, thuật ngữ, thông số kỹ thuật và ký hiệu
 • ISO 8301:1991: Cách nhiệt - Xác định điện trở nhiệt ở trạng thái ổn định và các đặc tính liên quan - Thiết bị đo lưu lượng nhiệt
 • ISO 8301: 1991 / AMD 1: 2010
 • Cách nhiệt - Xác định điện trở nhiệt ở trạng thái ổn định và các đặc tính liên quan - Thiết bị đo lưu lượng nhiệt - Bản sửa đổi 1
 • ISO 8302: 1991 Cách nhiệt - Xác định độ bền nhiệt ở trạng thái ổn định và các đặc tính liên quan - Thiết bị tấm nóng được bảo vệ
 • ISO 8497: 1994 Cách nhiệt - Xác định đặc tính truyền nhiệt ở trạng thái ổn định của cách nhiệt cho ống tròn
 • ISO 8990: 1994 Cách nhiệt - Xác định đặc tính truyền nhiệt ở trạng thái ổn định - Hộp nóng đã hiệu chỉnh và bảo vệ
 • ISO 9869-1: 2014 Cách nhiệt - Các yếu tố của tòa nhà - Đo điện trở nhiệt và truyền nhiệt tại chỗ - Phần 1: Phương pháp đo lưu lượng nhiệt
 • ISO 9869-2: 2018 Cách nhiệt - Các yếu tố của tòa nhà - Đo điện trở nhiệt và truyền nhiệt tại chỗ - Phần 2: Phương pháp hồng ngoại cho nhà ở kết cấu khung
 • ISO 9869-2: 2018 / AMD 1: 2021 Cách nhiệt - Các phần tử của tòa nhà - Đo điện trở nhiệt và truyền nhiệt tại chỗ - Phần 2: Phương pháp tia hồng ngoại cho nhà ở kết cấu khung - Bản sửa đổi 1: Ví dụ về tính toán phân tích độ không đảm bảo
 • ISO / AWI 9869-3 Cách nhiệt của các phần tử của tòa nhà - Đo điện trở nhiệt và truyền nhiệt tại chỗ - Phần 3: Phương pháp chèn đầu dò
 • ISO 9972: 2015 Hiệu suất nhiệt của tòa nhà - Xác định độ thoáng khí của tòa nhà - Phương pháp điều áp quạt
 • ISO 10051: 1996 Cách nhiệt - Ảnh hưởng của hơi ẩm đối với sự truyền nhiệt - Xác định sự truyền nhiệt của vật liệu ẩm
 • ISO 11561: 1999 Sự lão hóa của vật liệu cách nhiệt - Xác định sự thay đổi lâu dài về khả năng chịu nhiệt của nhựa tế bào kín (phương pháp thử nghiệm cấp tốc trong phòng thí nghiệm)
 • ISO 12344: 2010 Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định ứng xử uốn
 • ISO 12567-1: 2010: Hiệu suất nhiệt của cửa sổ và cửa ra vào - Xác định sự truyền nhiệt bằng phương pháp hộp nóng - Phần 1: Hoàn thiện cửa sổ và cửa ra vào
 • ISO 12567-1: 2010 / COR 1: 2010: Hiệu suất nhiệt của cửa sổ và cửa ra vào - Xác định sự truyền nhiệt bằng phương pháp hộp nóng - Phần 1: Hoàn thiện cửa sổ và cửa ra vào - Kỹ thuật Corrigendum 1
 • ISO 12567-2: 2005: Hiệu suất nhiệt của cửa sổ và cửa ra vào - Xác định sự truyền nhiệt bằng phương pháp hộp nóng - Phần 2: Cửa sổ mái và các cửa sổ chiếu khác
 • ISO 12569: 2017: Hiệu suất nhiệt của các tòa nhà và vật liệu - Xác định lưu lượng gió cụ thể trong các tòa nhà - Phương pháp pha loãng khí lần vết
 • ISO 12570: 2000: Hiệu suất hạ nhiệt của vật liệu và sản phẩm xây dựng - Xác định độ ẩm bằng cách làm khô ở nhiệt độ cao
 • ISO 12570: 2000 / AMD 1: 2013: Hiệu suất hạ nhiệt của vật liệu xây dựng và sản phẩm - Xác định độ ẩm bằng cách làm khô ở nhiệt độ cao - Bản sửa đổi 1
 • ISO 12570: 2000 / AMD 2: 2018: Hiệu suất nhiệt của vật liệu xây dựng và sản phẩm - Xác định độ ẩm bằng cách làm khô ở nhiệt độ cao - Bản sửa đổi 2
 • ISO 12571: 2013: Hiệu suất nhiệt ẩm của vật liệu và sản phẩm xây dựng - Xác định tính chất hút ẩm
 • ISO 12571: Tính năng giữ ẩm của vật liệu và sản phẩm xây dựng - Xác định tính chất hút ẩm
 • ISO 12572: 2016: Hiệu suất nhiệt của vật liệu xây dựng và sản phẩm - Xác định tính chất truyền hơi nước - Phương pháp cốc
 • ISO 12623: 2011: Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định độ hấp thụ nước ngắn hạn bằng cách ngâm một phần lớp cách nhiệt đường ống đúc sẵn
 • ISO / DIS 12623: Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định độ hấp thụ nước ngắn hạn bằng cách ngâm một phần lớp cách nhiệt đường ống đã được định hình sẵn
 • ISO 12624: 2011: Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định lượng vết của clorua hòa tan trong nước, florua, silicat, ion natri và pH
 • ISO / DIS 12624: Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định lượng vết của clorua hòa tan trong nước, florua, silicat, ion natri và pH
 • ISO 12628: 2011: Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định kích thước, độ vuông góc và độ tuyến tính của cách nhiệt đường ống đúc sẵn
 • ISO / DIS 12628: Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định kích thước, độ vuông góc và độ tuyến tính của vật liệu cách nhiệt đường ống đúc sẵn
 • ISO 12629: 2011: Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định đặc tính truyền hơi nước của cách nhiệt đường ống đúc sẵn 
 • ISO / DIS 12629: Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định đặc tính truyền hơi nước của vật liệu cách nhiệt đường ống đúc sẵn
 • ISO 12968: 2010: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định khả năng chịu kéo của hệ thống composite cách nhiệt bên ngoài (ETICS) (thử nghiệm khối bọt) 
 • ISO 14857: 2014: Hiệu suất nhiệt trong môi trường xây dựng - Xác định độ thấm không khí của vật liệu xây dựng 
 • ISO 15148: 2002: Hiệu suất giữ nhiệt của vật liệu xây dựng và sản phẩm - Xác định hệ số hấp thụ nước bằng cách ngâm từng phần
 • ISO 15148: 2002 / AMD 1: 2016: Tính năng giữ nhiệt của vật liệu xây dựng và sản phẩm - Xác định hệ số hấp thụ nước bằng cách ngâm từng phần - Bản sửa đổi 1
 • ISO 16534: 2020: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ rão do nén
 • ISO 16535: 2019: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ hấp thụ nước lâu dài bằng cách ngâm
 • ISO 16536: 2019: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ hấp thụ nước lâu dài bằng cách khuếch tán
 • ISO 16537: 2012: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định ứng xử cắt
 • ISO 16544: 2012: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Điều hòa đến trạng thái cân bằng độ ẩm trong các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm quy định
 • ISO 16545: 2012: Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định hành vi khi tải theo chu kỳ
 • ISO 16546: 2020: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định khả năng chống đông lạnh
 • ISO 16956: 2015: Hiệu suất nhiệt trong môi trường xây dựng - Xác định tốc độ dòng khí trong các ứng dụng xây dựng bằng phương pháp đo hiện trường
 • ISO 16957: 2016: Đo độ dẫn nhiệt biểu kiến ​​của vật liệu xây dựng xốp ướt bằng phương pháp tuần hoàn
 • ISO 18096: 2013: Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định nhiệt độ phục vụ tối đa cho cách nhiệt đường ống đúc sẵn
 • ISO / DIS 18096: Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định nhiệt độ phục vụ tối đa cho cách nhiệt đường ống đúc sẵn
 • ISO 18097: 2013: Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định nhiệt độ phục vụ tối đa
 • ISO / DIS 18097: Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định nhiệt độ dịch vụ tối đa
 • ISO 18098: 2013: Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định tỷ trọng biểu kiến ​​của cách nhiệt đường ống định hình sẵn
 • ISO / DIS 18098: Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định mật độ biểu kiến ​​của vật liệu cách nhiệt đường ống định hình sẵn
 • SO 18099: 2013: Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định hệ số giãn nở nhiệt
 • ISO / DIS 18099: Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định hệ số giãn nở nhiệt
 • ISO 18393-1: 2012: Các sản phẩm cách nhiệt - Xác định sự lão hóa bằng độ lún - Phần 1: Cách nhiệt dạng lỏng thổi cho các tầng áp mái thông gió
 • ISO / AWI 18393-1: Các sản phẩm cách nhiệt - Xác định sự lão hóa bằng độ lún - Phần 1: Cách nhiệt dạng lỏng thổi cho các tầng áp mái thông gió, độ ẩm và nhiệt độ
 • ISO 19467-2: Hiệu suất nhiệt của cửa sổ và cửa ra vào - Xác định hệ số tăng nhiệt mặt trời bằng cách sử dụng bộ mô phỏng năng lượng mặt trời - Phần 2: Tâm kính
 • ISO 19467: 2017: Hiệu suất nhiệt của cửa sổ và cửa ra vào - Xác định hệ số tăng nhiệt mặt trời bằng cách sử dụng mô phỏng năng lượng mặt trời
 • ISO 21129: 2007: Hiệu suất giữ nhiệt của vật liệu và sản phẩm xây dựng - Xác định đặc tính truyền hơi nước - Phương pháp hộp
 • ISO 21901: 2021: Cách nhiệt - Phương pháp thử độ khuếch tán nhiệt - Phương pháp nhiệt định kỳ
 • ISO 23327: 2021: Hiệu suất hạ nhiệt của vật liệu và sản phẩm xây dựng - Xác định tính chất hấp phụ / giải hấp ẩm theo sự thay đổi nhiệt độ theo chu kỳ
 • ISO / FDIS 23766: Sản phẩm cách nhiệt cho lắp đặt công nghiệp - Xác định hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính ở nhiệt độ môi trường phụ
 • ISO / CD 24144: Cách nhiệt - Phương pháp thử khả năng chịu nhiệt riêng của vật liệu cách nhiệt cho các tòa nhà trong phạm vi nhiệt độ cao - Phương pháp DSC
 • ISO 24353: 2008: Hiệu suất hạ nhiệt của vật liệu và sản phẩm xây dựng - Xác định tính chất hấp phụ / giải hấp ẩm theo sự thay đổi độ ẩm
 • ISO 24353: 2008 / AMD 1: 2021: Hiệu suất hạ nhiệt của vật liệu xây dựng và sản phẩm - Xác định tính chất hấp phụ / giải hấp ẩm theo sự thay đổi độ ẩm - Bản sửa đổi 1
 • ISO 29465: 2008: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định chiều dài và chiều rộng
 • ISO / DIS 29465: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định chiều dài và chiều rộng
 • ISO 29466: 2008: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ dày
 • ISO / DIS 29466: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ dày
 • ISO 29467: 2008: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ vuông
 • ISO 29467: 2008 / AMD 1: 2014: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ vuông góc - Bản sửa đổi 1
 • ISO 29468: 2008: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ phẳng
 • ISO / DIS 29468: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ phẳng
 • ISO 29469: 2008: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định hành vi nén
 • ISO / DIS 29469: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định hành vi nén
 • ISO 29470: 2020: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định tỷ trọng biểu kiến
 • ISO 29471: 2008: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ ổn định kích thước trong điều kiện phòng thí nghiệm bình thường không đổi (23 độ C / 50% độ ẩm tương đối)
 • ISO 29471: 2008 / AMD 1: 2014: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ ổn định kích thước trong điều kiện phòng thí nghiệm bình thường không đổi (23 độ C / 50% độ ẩm tương đối) - Bản sửa đổi 1
 • ISO 29472: 2008: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ ổn định kích thước trong các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm quy định
 • ISO 29472: 2008 / AMD 1: 2014: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ ổn định kích thước trong các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm quy định - Bản sửa đổi 1
 • ISO 29764: 2008: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ biến dạng trong các điều kiện nhiệt độ và tải trọng nén quy định
 • ISO 29765: 2008: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ bền kéo vuông góc với mặt
 • ISO 29766: 2008: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ bền kéo song song với các bề mặt
 • ISO / DIS 29766: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ bền kéo song song với các bề mặt
 • ISO 29767: 2019: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ hấp thụ nước ngắn hạn bằng cách ngâm một phần
 • ISO 29768: 2008: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định kích thước tuyến tính của mẫu thử
 • ISO / DIS 29768: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định kích thước tuyến tính của mẫu thử
 • ISO 29769: 2008: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định ứng xử dưới tải trọng điểm
 • ISO 29770: 2008: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ dày cho các sản phẩm cách nhiệt sàn nổi
 • ISO / DIS 29770: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ dày cho các sản phẩm cách nhiệt sàn nổi
 • ISO 29771: 2008: Vật liệu cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định hàm lượng hữu cơ
 • ISO 29771: 2008 / AMD 1: 2014: Vật liệu cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định hàm lượng hữu cơ - Bản sửa đổi 1
 • ISO 29803: 2010: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định khả năng chống va đập của hệ thống composite cách nhiệt bên ngoài (ETICS)
 • ISO 29804: 2009: Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ bền kéo của chất kết dính và của lớp nền với vật liệu cách nhiệt

Tiêu chuẩn và/hoặc dự án theo trách nhiệm trực tiếp của ISO/TC 163/SC 2

 • ISO 6243: 1997: Dữ liệu khí hậu để thiết kế tòa nhà - Hệ thống ký hiệu đề xuất
 • ISO 6946: 2017 Các thành phần xây dựng và các yếu tố xây dựng - Khả năng chịu nhiệt và truyền nhiệt - Phương pháp tính toán
 • ISO 10077-1: 2017 Hiệu suất nhiệt của cửa sổ, cửa ra vào và cửa chớp - Tính toán truyền nhiệt - Phần 1: Chung
 • ISO 10077-2: 2017 Hiệu suất nhiệt của cửa sổ, cửa ra vào và cửa chớp - Tính toán truyền nhiệt - Phần 2: Phương pháp số cho khung
 • ISO 10211: 2017 Cầu nhiệt trong xây dựng công trình - Dòng nhiệt và nhiệt độ bề mặt - Tính toán chi tiết
 • ISO 10456: 2007 Vật liệu và sản phẩm xây dựng - Đặc tính nhiệt - Giá trị thiết kế được lập bảng và quy trình xác định các giá trị nhiệt được công bố và thiết kế
 • ISO 10456: 2007 / COR 1: 2009 Vật liệu xây dựng và sản phẩm - Tính chất giữ nhiệt - Các giá trị thiết kế được lập bảng và quy trình xác định các giá trị nhiệt được công bố và thiết kế - Kỹ thuật Corrigendum 1
 • ISO 12241: 2008 Cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Quy tắc tính toán
 • ISO / DIS 12241 Cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Quy tắc tính toán
 • ISO 12631: 2017 Hiệu suất nhiệt của tường rèm - Tính toán truyền nhiệt
 • ISO 13370: 2017 Hiệu suất nhiệt của các tòa nhà - Truyền nhiệt qua mặt đất - Phương pháp tính toán
 • ISO 13786: 2017 Hiệu suất nhiệt của các bộ phận của tòa nhà - Đặc tính nhiệt động - Phương pháp tính toán
 • ISO 13787: 2003 Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định độ dẫn nhiệt đã công bố
 • ISO 13788: 2012 Hiệu suất giữ nhiệt của các bộ phận của tòa nhà và các bộ phận của tòa nhà - Nhiệt độ bề mặt bên trong để tránh độ ẩm bề mặt tới hạn và ngưng tụ giữa các kẽ - Phương pháp tính toán
 • ISO 13789: 2017 Hiệu suất nhiệt của các tòa nhà - Hệ số truyền nhiệt truyền qua và thông gió - Phương pháp tính toán
 • ISO 13793: 2001 Hiệu suất nhiệt của các tòa nhà - Thiết kế nhiệt của nền móng để tránh sương giá
 • ISO 14683: 2017 Cầu nhiệt trong xây dựng công trình - Truyền nhiệt tuyến tính - Phương pháp đơn giản hóa và giá trị mặc định
 • ISO 15099: 2003 Hiệu suất nhiệt của cửa sổ, cửa ra vào và các thiết bị che nắng - Tính toán chi tiết
 • ISO 15758: 2014 Hiệu suất giữ nhiệt của thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Tính toán sự khuếch tán hơi nước - Hệ thống cách nhiệt đường ống lạnh
 • ISO 15927-1: 2003 Hiệu suất giữ nhiệt của các tòa nhà - Tính toán và trình bày dữ liệu khí hậu - Phần 1: Phương tiện hàng tháng của các yếu tố khí tượng đơn lẻ
 • ISO 15927-2: 2009 Hiệu suất giữ nhiệt của các tòa nhà - Tính toán và trình bày dữ liệu khí hậu - Phần 2: Dữ liệu hàng giờ cho tải làm mát thiết kế
 • ISO 15927-3: 2009 Hiệu suất giữ nhiệt của các tòa nhà - Tính toán và trình bày dữ liệu khí hậu - Phần 3: Tính toán chỉ số mưa dẫn động cho các bề mặt thẳng đứng từ dữ liệu gió và mưa hàng giờ
 • ISO 15927-4: 2005 Hiệu suất giữ nhiệt của các tòa nhà - Tính toán và trình bày dữ liệu khí hậu - Phần 4: Dữ liệu hàng giờ để đánh giá việc sử dụng năng lượng hàng năm để sưởi ấm và làm mát
 • ISO 15927-5: 2004 Hiệu suất giữ nhiệt của các tòa nhà - Tính toán và trình bày dữ liệu khí hậu - Phần 5: Dữ liệu cho tải nhiệt thiết kế để sưởi ấm không gian
 • ISO 15927-5: 2004 / AMD 1: 2011 Hiệu suất nhiệt của các tòa nhà - Tính toán và trình bày dữ liệu khí hậu - Phần 5: Dữ liệu cho tải nhiệt thiết kế để sưởi ấm không gian - Bản sửa đổi 1
 • ISO 15927-6: 2007 Hiệu suất giữ nhiệt của các tòa nhà - Tính toán và trình bày dữ liệu khí hậu - Phần 6: Chênh lệch nhiệt độ tích lũy (độ-ngày)
 • ISO 18292: 2011 Hiệu suất năng lượng của hệ thống khử trùng cho các tòa nhà dân cư - Quy trình tính toán
 • ISO 18292: 2011 / COR 1: 2012 Hiệu suất năng lượng của hệ thống khử trùng cho các tòa nhà dân cư - Quy trình tính toán - Sơ đồ kỹ thuật 1
 • ISO 23993: 2008 Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định độ dẫn nhiệt thiết kế
 • ISO 52010-1: 2017 Hiệu suất năng lượng của các tòa nhà - Điều kiện khí hậu bên ngoài - Phần 1: Chuyển đổi dữ liệu khí hậu để tính toán năng lượng
 • ISO / TR 52010-2: 2017 Hiệu suất năng lượng của các tòa nhà - Điều kiện khí hậu bên ngoài - Phần 2: Giải thích và chứng minh ISO 52010-1
 • ISO 52016-1: 2017 Hiệu suất năng lượng của các tòa nhà - Nhu cầu năng lượng để sưởi ấm và làm mát, nhiệt độ bên trong và tải nhiệt tiềm ẩn và cảm nhận - Phần 1: Quy trình tính toán
 • ISO / TR 52016-2: 2017 Hiệu suất năng lượng của các tòa nhà - Nhu cầu năng lượng để sưởi ấm và làm mát, nhiệt độ bên trong và tải nhiệt tiềm ẩn và cảm nhận - Phần 2: Giải thích và chứng minh của ISO 52016-1 và ISO 52017-1 
 • ISO / CD 52016- 3 Hiệu suất năng lượng của các tòa nhà - Nhu cầu năng lượng để sưởi ấm và làm mát, nhiệt độ bên trong và tải nhiệt tiềm ẩn và cảm nhận - Phần 3: Quy trình tính toán liên quan đến các phần tử vỏ tòa nhà thích ứng
 • ISO / WD TR 52016-4 Hiệu suất năng lượng của các tòa nhà - Nhu cầu năng lượng để sưởi ấm và làm mát, nhiệt độ bên trong và tải nhiệt tiềm ẩn và cảm nhận - Phần 4: Giải thích và chứng minh của ISO 52016-3
 • ISO / AWI 52016-5 Hiệu suất năng lượng của các tòa nhà - Nhu cầu năng lượng để sưởi ấm và làm mát, nhiệt độ bên trong và tải nhiệt tiềm ẩn và cảm nhận - Phần 5: Tiêu chí cụ thể và quy trình xác nhận
 • ISO 52017-1: 2017 Hiệu suất năng lượng của các tòa nhà - Tải nhiệt tiềm ẩn và cảm nhận được và nhiệt độ bên trong - Phần 1: Quy trình tính toán chung
 • ISO 52018-1: 2017 Hiệu suất năng lượng của các tòa nhà - Các chỉ số cho các yêu cầu EPB từng phần liên quan đến cân bằng năng lượng nhiệt và các tính năng của vải - Phần 1: Tổng quan về các tùy chọn
 • ISO / TR 52018-2: 2017 Hiệu suất năng lượng của các tòa nhà - Các chỉ số cho các yêu cầu EPB từng phần liên quan đến cân bằng nhiệt năng và các tính năng của vải - Phần 2: Giải thích và chứng minh của ISO 52018-1
 • ISO / TR 52019-2: 2017 Hiệu suất năng lượng của các tòa nhà - Hiệu suất nhiệt nhiệt của các bộ phận của tòa nhà và các yếu tố của tòa nhà - Phần 2: Giải thích và chứng minh
 • ISO 52022-1: 2017 Hiệu suất năng lượng của các tòa nhà - Đặc tính nhiệt, năng lượng mặt trời và ánh sáng ban ngày của các bộ phận và yếu tố của tòa nhà - Phần 1: Phương pháp tính toán đơn giản về các đặc tính năng lượng mặt trời và ánh sáng ban ngày cho các thiết bị bảo vệ năng lượng mặt trời kết hợp với kính
 • ISO / TR 52022-2: 2017 Hiệu suất năng lượng của các tòa nhà - Đặc tính nhiệt, năng lượng mặt trời và ánh sáng ban ngày của các bộ phận và yếu tố của tòa nhà - Phần 2: Giải thích và chứng minh
 • ISO 52022-3: 2017 Hiệu suất năng lượng của các tòa nhà - Đặc tính nhiệt, năng lượng mặt trời và ánh sáng ban ngày của các bộ phận và yếu tố của tòa nhà - Phần 3: Phương pháp tính toán chi tiết về các đặc tính năng lượng mặt trời và ánh sáng ban ngày cho các thiết bị bảo vệ năng lượng mặt trời kết hợp với kính

Tiêu chuẩn và/hoặc dự án theo trách nhiệm trực tiếp của ISO/TC 163/SC 3

 • ISO / AWI 6324 Sản phẩm cách nhiệt - Cách nhiệt vi xốp linh hoạt cho các ứng dụng công nghiệp - Đặc điểm kỹ thuật
 • ISO 8142: 1990 Cách nhiệt - Các đoạn ống sợi khoáng nhân tạo đã được định hình sẵn ngoại quan - Đặc điểm kỹ thuật
 • ISO 8143: 2010 Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Sản phẩm canxi silicat
 • ISO 8144-1: 1995 Cách nhiệt - Thảm len khoáng cho không gian thông gió trên mái - Phần 1: Đặc điểm kỹ thuật cho các ứng dụng có hệ thống thông gió hạn chế
 • ISO 8144-2: 1995 Cách nhiệt - Thảm len khoáng cho không gian thông gió trên mái - Phần 2: Đặc điểm kỹ thuật cho các ứng dụng ngang với hệ thống thông gió không hạn chế
 • ISO 8145: 1994 Cách nhiệt - Tấm len khoáng để cách nhiệt trên boong của mái - Đặc điểm kỹ thuật
 • ISO 12575-1: 2012 Sản phẩm cách nhiệt - Hệ thống cách nhiệt bên ngoài cho nền móng - Phần 1: Đặc điểm kỹ thuật vật liệu
 • ISO 12575-2: 2007 Sản phẩm cách nhiệt - Hệ thống cách nhiệt bên ngoài cho nền móng - Phần 2: Trách nhiệm chính của người lắp đặt
 • ISO 12576-1: 2001 Cách nhiệt - Vật liệu và sản phẩm cách nhiệt cho các tòa nhà - Hệ thống kiểm soát sự phù hợp - Phần 1: Sản phẩm do nhà máy sản xuất
 • ISO 12576-2: 2008 Sản phẩm cách nhiệt - Hệ thống kiểm soát sự phù hợp - Phần 2: Sản phẩm tại chỗ
 • ISO / DIS 16478 Sản phẩm cách nhiệt - Tấm cách nhiệt chân không (VIP) - Đặc điểm kỹ thuật
 • ISO 17738-1: 2017 Sản phẩm cách nhiệt - Hệ thống cách nhiệt và hoàn thiện bên ngoài - Phần 1: Vật liệu và hệ thống
 • ISO / PRF 17738-1 Sản phẩm cách nhiệt - Hệ thống hoàn thiện cách nhiệt bên ngoài - Phần 1: Vật liệu
 • ISO 17738-2: 2019 Sản phẩm cách nhiệt - Hệ thống cách nhiệt và hoàn thiện bên ngoài (EIFS) - Phần 2: Lắp đặt
 • ISO 17738-3: 2019 Sản phẩm cách nhiệt - Hệ thống cách nhiệt và hoàn thiện bên ngoài (EIFS) - Phần 3: Yêu cầu thiết kế
 • ISO 17749: 2018 Sản phẩm cách nhiệt - Tấm và ván len cừu - Đặc điểm kỹ thuật
 • ISO 20310: 2018 Cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Sản phẩm len Aluminosilicat - Đặc điểm kỹ thuật
 • ISO 21105-1: 2019 Hiệu suất của các tòa nhà - Xác minh và vận hành thử nghiệm và kiểm tra tính năng nhiệt của vỏ bọc tòa nhà - Phần 1: Yêu cầu chung
 • ISO / DIS 22097 Cách nhiệt cho các tòa nhà - Sản phẩm cách nhiệt phản xạ - Xác định hiệu suất nhiệt
 • ISO / FDIS 22482 Sản phẩm cách nhiệt - Chăn aerogel cho các tòa nhà - Xác định các đặc tính vật lý
 • ISO / DIS 24260 Sản phẩm cách nhiệt - Tấm và ván sợi gai dầu - Đặc điểm kỹ thuật
 • ISO / DIS 24285 Cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Sản phẩm kính di động - Đặc điểm kỹ thuật

Bài viết liên quan