ISO/TC 167

ISO/TC 167

Ủy ban Kết cấu thép và nhôm, phát triển các tiêu chuẩn xác định yêu cầu đối với việc sử dụng cấu trúc của thép và hợp kim nhôm trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt các tòa nhà và công trình kỹ thuật dân dụng. Phạm vi công việc của ủy ban bao gồm vật liệu, thành phần cấu trúc và các kết nối.

ISO/TC 167 Kết cấu thép và nhôm

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

Tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực kết cấu sử dụng thép và hợp kim nhôm được áp dụng trong xây dựng, công trình dân dụng và các kết cấu liên quan.

Các tiêu chuẩn phải bao gồm các yêu cầu về thiết kế, chế tạo và lắp dựng kết cấu thép và nhôm, cùng với vật liệu, thành phần kết cấu và kết nối.

Tiêu chuẩn ISO đã xuất bản Tiêu chuẩn ISO đang phát triển Thành viên Quan sát viên

2*

Liên quan đến Ủy ban kỹ thuật và các Tiểu ban

6*

Chịu trách nhiệm trực tiếp của ISO/TC 167

20 30

 

CẤU TRÚC 

  • Tiểu ban ISO/TC 167/SC 1 - Thép: Vật liệu và thiết kế
  • Tiểu ban ISO/TC 167/SC 2 - Thép: Chế tạo và lắp dựng
  • Tiểu ban ISO/TC 167/SC 3 - Cấu trúc nhôm
  • Nhóm công tác ISO/TC 167/WG 3 - Thi công kết cấu thép 

CÁC TIÊU CHUẨN ĐƯỢC XÂY DỰNG BỞI ỦY BAN KỸ THUẬT ISO/TC 167

TIÊU CHUẨN VÀ/HOẶC DỰ ÁN THEO TRÁCH NHIỆM TRỰC TIẾP CỦA ISO/TC 167/SC 1

TIÊU CHUẨN VÀ/HOẶC DỰ ÁN THEO TRÁCH NHIỆM TRỰC TIẾP CỦA ISO/TC 167/SC 2

Bài viết liên quan