Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên

Lợi ích

- Biết được nhu cầu của nhân viên để áp dụng chính sách nhân sự phù hợp;

- Biết được quan điểm của nhân viên về các hoạt động trong tổ chức;

- Đánh giá các yếu tố quyết định đến sự gắn bó của nhân viên;

- Cải thiện các vấn đề tồn tại của tổ chức trong hoạt động, chính sách nhân sự, quan hệ lao động...

 

Bình luận

Dịch vụ liên quan

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !
icon messenger icon zalo