0976.389.199
Khóa đào tạo Các yêu cầu của HTQL Chất lượng IATF 16949:2016 / IATF 16949:2016 Requirements

Khóa đào tạo Các yêu cầu của HTQL Chất lượng IATF 16949:2016 / IATF 16949:2016 Requirements

IATF 16949: 2016 là tiêu chuẩn kỹ thuật và quản lý chất lượng toàn cầu cho ngành công nghiệp ô tô. Tiêu chuẩn này các thông tin quan trọng bạn cần biết để đạt được thực tiễn tốt nhất khi thiết kế, phát triển, sản xuất, lắp đặt hoặc bảo dưỡng các sản phẩm ô tô. Các chuyên gia của ISOCERT có thể giúp bạn hiểu và đánh giá IATF 16949: 2016 thông qua việc tham dự các khóa đào tạo của chúng tôi.

Nhận thức chung về IATF 16949:2016

Trong guồng quay mạnh mẽ của cuộc sống hiện đại ngày nay, khách hàng ngày càng khắt khe hơn và sự cạnh tranh cũng theo đó ngày càng trở nên gay gắt hơn. Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng là yếu tố quan trọng hơn bao giờ hết để tồn tại và thành công lâu dài. Có Hệ thống Quản lý Chất lượng về Ô tô (HTQLCL về Ô tô) được quốc tế công nhận cho phép bạn nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, tăng sự hài lòng của khách hàng và đạt được lợi thế cạnh tranh.

Khóa học này sẽ giúp bạn xác định các yêu cầu chính và cấu trúc của Hệ thống quản lý chất lượng ô tô hiệu quả và điều này có ý nghĩa như thế nào đối với bạn. Hiểu rõ về lịch sử và sự phát triển của IATF 16949: 2016, các thuật ngữ, định nghĩa chính và sự tích hợp cũng như sự phù hợp với cấu trúc cấp cao được tiêu chuẩn hóa ISO. Bạn sẽ học cách diễn giải các khái niệm và nguyên tắc chính của tiêu chuẩn.

Đối tượng tham dự

Bất kỳ ai tham gia vào việc lập kế hoạch, thực hiện, duy trì, giám sát hoặc đánh giá hệ thống quản lý IATF 16949: 2016.

Nội dung khóa học

Vào cuối khóa học này, các đại biểu sẽ có thể xác định:

 • Tại sao tiêu chuẩn ô tô được phát triển
 • Lịch sử của IATF 16949, vai trò của IATF và các tiêu chuẩn hỗ trợ chương trình
 • Mối quan hệ giữa IATF 16949, ISO 9001 và cấu trúc cấp cao của Phụ lục SL
 • Các thuật ngữ và định nghĩa của ISO 9000:2015 và IATF 16949
 • Các khái niệm chính của ISO 9001:2015 và IATF 16949
 • Yêu cầu của ISO 9001:2015 và IATF 16949

Lợi ích mang lại

Khóa học này sẽ giúp bạn:

 • Xác định các yêu cầu và lợi ích chính của IATF 16949
 • Để bắt đầu tiếp cận sự phát triển của HTQLCL về ô tô
 • Thúc đẩy cải tiến liên tục để đạt được các yêu cầu của ngành về chất lượng và giao hàng đúng hạn
 • Đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất lượng của bạn được tích hợp vào hệ thống quản lý kinh doanh của bạn
 • Hoạt động trong một lĩnh vực đòi hỏi khắt khe bằng cách hiểu rõ ngành cụ thể và các yêu cầu giảm dần

Liên hệ đặt lịch đào tạo

icon zalo
ajax-loader