Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ ISO 21001:2018/ ISO 21001:2018 Internal Auditor

Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ ISO 21001:2018/ ISO 21001:2018 Internal Auditor

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể:

 Hiểu hoạt động của Hệ thống quản lý cho các tổ chức giáo dục (EOMS) dựa trên ISO 21001

 Thừa nhận mối tương quan giữa ISO 21001, ISO 9001 và các tiêu chuẩn và khuôn khổ quy định khác

 Hiểu vai trò của đánh giá viên trong việc lập kế hoạch, dẫn dắt và theo dõi đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011

 Tìm hiểu cách giải thích các yêu cầu của ISO 21001 trong bối cảnh đánh giá EOMS

Tổng quan

ISO 21001: 2018 Hệ thống quản lý dành cho tổ chức giáo dục Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ từ ISCOERT - tìm hiểu cách thực hiện đánh giá nội bộ của hệ thống quản lý tổ chức giáo dục (EOMS).

Đánh giá nội bộ là nền tảng cho bất kỳ sáng kiến cải tiến nào. ISO 21001:2018 - Hệ thống quản lý cho các tổ chức giáo dục yêu cầu tổ chức thực hiện đánh giá nội bộ để xác định hiệu quả của EOMS của tổ chức đó.

Nội dung của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể:

  • Thực hiện đánh giá EOMS theo ISO 21001, phù hợp với ISO 19011
  • Thảo luận về các quy trình liên quan đến lập kế hoạch, chuẩn bị, đánh giá, báo cáo và theo dõi đánh giá ISO 21001
  • Trình bày các quy trình liên quan đến việc đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của EOM
  • Báo cáo các phát hiện đánh giá và cung cấp tóm tắt về tình trạng của EOMS
  • Xem xét tính hiệu quả của bất kỳ hành động khắc phục nào để đảm bảo rằng không có các trường hợp không tuân thủ tương tự tái diễn

Mục tiêu đào tạo

  • Hiểu hoạt động của Hệ thống quản lý cho các tổ chức giáo dục (EOMS) dựa trên ISO 21001
  • Thừa nhận mối tương quan giữa ISO 21001, ISO 9001 và các tiêu chuẩn và khuôn khổ quy định khác
  • Hiểu vai trò của đánh giá viên trong việc lập kế hoạch, dẫn dắt và theo dõi đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011
  • Tìm hiểu cách giải thích các yêu cầu của ISO 21001 trong bối cảnh đánh giá EOMS

Đối tượng tham dự khóa học

Khóa học này hướng đến các nhà quản lý và bất kỳ ai chịu trách nhiệm thiết lập và duy trì một EOMS.

Điều kiện tiên quyết

Người học tham gia khóa học này phải được đào tạo về tiêu chuẩn ISO 21001 trước đó. Nếu bạn chưa tham gia bất kỳ khóa học nào như vậy, ISOCERT đề xuất xem thêm các khóa học về Nhận thức ISO 21001 và Hướng dẫn áp dụng, thực hành tiêu chuẩn ISO 21001 của chúng tôi:

Khóa đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn ISO 21001:2018 / ISO 21001:2018 Introduction

Khóa đào tạo Hướng dẫn, áp dụng thực hành tiêu chuẩn ISO 21001:2018 / ISO 21001:2018 Implementation

 

Khách hàng tiêu biểu

tại sao chọn chúng tôi
icon_why

Tại sao chọn chúng tôi

Cùng nâng cao chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp vì lợi ích Quốc gia

Tin tưởng và hợp tác với ISOCERT để cùng xây dựng một tương lai thành công và bền vững.

5500+

Cung Cấp Dịch Vụ Cho Hơn 5500+ Doanh nghiệp

icon_why

Hơn 200 Chuyên Gia và Nhân Sự có trình độ Đại Học Trở Lên

icon_why

5 Chi Nhánh ở cả 3 Miền Bắc - Trung - Nam

icon_why

Dịch Vụ Chuyên Nghiệp - Tận Tâm - Trọn Gói!

icon_why

Chứng nhận được Công Nhận trên toàn thế giới thông qua IAFCERTSEARCH

icon_why

Khách hàng đánh giá, nhận xét

5

1 đánh giá

5

1

4

0

3

0

2

0

1

0

Le Chien 3 ngày trước

Chuyên gia hỗ trợ rất nhiệt tình.

Bình luận

! Nhập đánh giá không được để trống

! Họ và tên không được để trống

! Số điện thoại không được để trống

0976.389.199
scrollTop
https://zalo.me/0976389199
0976.389.199 Gọi chuyên gia Zalo