0976.389.199
Khóa đào tạo Nhận thức chung về ISO 14001

Khóa đào tạo Nhận thức chung về ISO 14001

Khóa đào tạo Nhận thức chung về ISO 14001

 Hiểu được những điều cơ bản của Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001 (HTQLMT) với khóa đào tạo giới thiệu chung của ISOCERT.

 Được thiết kế và cung cấp bởi các chuyên gia về HTQLMT để mang đến cho bạn một cái nhìn tổng quan về quản lý môi trường, khoá học sẽ giúp bạn bắt đầu những thực hiện tốt nhất trong tổ chức của bạn.

Khóa đào tạo Nhận thức chung về ISO 14001:2015

Hiểu được những điều cơ bản của Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001 (HTQLMT) với khóa đào tạo giới thiệu một ngày của chúng tôi. Được thiết kế và cung cấp bởi các chuyên gia về HTQLMT để mang đến cho bạn một cái nhìn tổng quan về quản lý môi trường, khoá học sẽ giúp bạn bắt đầu những thực hiện tốt nhất trong tổ chức của bạn

Nâng cao nhận thức chính sách quản lý môi trường của Việt Nam và trong khu vực, trên trường quốc tế, ... trong tổ chức của bạn và tìm hiểu làm thế nào để nâng cao quy trình kinh doanh của riêng bạn, phù hợp với các tiêu chuẩn HTQLMT. Khóa đào tạo Nhận thức về ISO 14001 của chúng tôi cung cấp tất cả những điều cơ bản của quản lý môi trường để bạn có thể xây dựng.

Chia sẻ kiến thức, tạo động lực cho người lao động và xây dựng lòng tin của khách hàng bằng cách cam kết quản lý môi trường ngay hôm nay.

Những ai nên tham gia?

 • Bất kỳ ai có nhu cầu về một cái nhìn tổng quan của HTQLMT, đặc biệt là các nhà quản lý.

Tôi sẽ học được những gì?

 • Hiểu được các yêu cầu của ISO 14001 và các ứng dụng của nó.
 • Đạt được một cái nhìn tổng quan về các khía cạnh pháp lý của việc quản lý môi trường.
 • Có khả năng để đánh giá cách tiếp cận quản lý môi trường hiện tại của tổ chức
 • Tìm hiểu làm thế nào một HTQLMT có thể đẩy mạnh sự thành công của doanh nghiệp và làm thế nào để chấm điểm các cách thực hiện tốt nhất 
 • Làm quen với các chính sách môi trường của quốc gia, trong khi vực cũng như trên toàn thế giới
 • Chia sẻ các hiểu biết và nhận được sự công nhận chuyên môn trong tổ chức của bạn

Tôi được những lợi ích gì?

 • Thiết lập một khuôn mẫu hệ thống quản lý môi trường rõ ràng
 • Đánh giá doanh nghiệp của bạn theo các cách thực hiện HTQLMT tốt nhất.
 • Xây dựng sự tin cậy ở khách hàng trong các tác động quản lý môi trường của bạn.
 • Hợp lý hóa các quy trình và cắt giảm chi phí.

Liên hệ đặt lịch đào tạo