0976.389.199
Khóa đào tạo Nhận thức ISO 50001 và Phương pháp sự dụng năng lượng hiệu quả / ISO 50001:2018 Introduction & Energy Efficiency Using

Khóa đào tạo Nhận thức ISO 50001 và Phương pháp sự dụng năng lượng hiệu quả / ISO 50001:2018 Introduction & Energy Efficiency Using

Hệ thống quản lý năng lượng có thể giúp cắt giảm chi phí năng lượng và làm giảm tác động đến môi trường Các khóa học được thiết kế để giúp người học hiểu và thực hiện hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001. Với chương trình đào tạo này bạn tiết kiệm nhiều hơn, nhanh hơn, và tránh những sai lầm thường gặp.

Các chuyên gia có thể cung cấp các khóa học tại công ty, tại trung tâm đào tạo hoặc trực tuyến. Chúng tôi cũng thiết kế khóa học để đáp ứng yêu cầu cụ thể.

Đối với các khóa học quản lý môi trường nâng cao, hãy truy cập trang đào tạo theo tiêu chuẩn ISO 14001

Khóa đào tạo Nhận thức về tiêu chuẩn ISO 50001

 • Hiểu được các khái niệm, yêu cầu và lợi ích để sử dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001
 • Tìm hiểu làm thế nào để sử dụng, phát triển, quản lý các chính sách và thủ tục nhằm cải tiến hiệu quả năng lượng, làm giảm chi phí.

Nhận thức về ISO 50001

Hội thảo này cung cấp cái nhìn tổng quát về khái niệm, yêu cầu và lợi ích để sử dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001.

Doanh nghiệp sẽ học cách sử dụng, phát triển, quản lý chính sách và thủ tục có thể cải tiến hiệu quả năng lượng, đạt được mục tiêu, đồng thời giảm chi phí.

Đạt được lòng tin để xây dựng nhận thức về hiệu quả năng lượng trong tổ chức

Đây là điểm khởi đầu quan trọng cho bất cứ ai có kế hoạch phát triển hệ thống quản lý năng lượng.

Đối tượng nên tham dự

 • Những người chịu trách nhiệm về quản lý năng lượng
 • Những người quan tâm cải tiến hiệu quả hoạt động năng lượng và hiệu suất năng lượng
 • Những người đã thực hiện tiêu chuẩn ISO 14001 và muốn tìm hiểu ISO 50001
 • Cấp quản lý cao nhất

Nội dung khóa học

 • Hiểu được mục đích hệ thống quản lý năng lượng
 • Hiểu được lợi ích thực hành tốt nhất của quản lý năng lượng theo ISO 50001
 • Có cái nhìn tổng quan về yêu cầu tiêu chuẩn ISO 50001

Lợi ích khóa học đem lại

 • Giảm chi phí năng lượng và hiệu quả hoạt động
 • Đạt được mục tiêu môi trường và các yêu cầu pháp lý
 • Cải thiện ngành và được khách hàng công nhận
 • Xây dựng nhận thức và hiểu biết về quản lý năng lượng hiệu quả
 • Tin tưởng doanh nghiệp có hệ thống quản lý năng lượng hiệu quả tại chỗ

Liên hệ đặt lịch đào tạo >

 

icon zalo
ajax-loader