Khóa đào tạo Thực hành ISO 17025:2017 / ISO 17025:2017 Implementation

Khóa đào tạo Thực hành ISO 17025:2017 / ISO 17025:2017 Implementation

Mô tả khóa học: Khóa học nhằm cung cấp một khóa đào tạo tổng hợp và toàn diện về phát triển và triển khai Hệ thống quản lý ISO/IEC 17025 để xây dựng năng lực của Giám đốc Chất lượng/Kỹ thuật và các nhân viên khác của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Chức năng Quản lý Phòng thí nghiệm được kỳ vọng sẽ cung cấp những lợi ích hữu hình sau đây cho doanh nghiệp:

 • Tuân thủ các yêu cầu của ISO 17025: 2017 về đào tạo Quản lý chất lượng trong các phòng thí nghiệm.
 • Để hiểu giá trị của việc vận hành hệ thống quản lý phòng thí nghiệm hiệu quả.
 • Tìm cách mở rộng kỹ năng của bạn trong lĩnh vực thực hành tốt phòng thí nghiệm.
 • Giúp chuẩn bị cho tổ chức của bạn để đánh giá / công nhận hoặc bạn đã là Giám đốc Chất lượng / Kỹ thuật trong phòng thí nghiệm được công nhận.
 • Để đánh giá hệ thống Quản lý Phòng thí nghiệm (LMS) của các phòng thí nghiệm hỗ trợ của bạn.
 • Để có thể triển khai và cải tiến liên tục chức năng Quản lý Phòng thí nghiệm, BSI cung cấp khóa học triển khai ISO 17025. Khóa học này được thiết kế để giúp bạn phát triển các kỹ năng thực hiện Quản lý Phòng thí nghiệm dựa trên tiêu chuẩn quản lý được Quốc tế công nhận - ISO 17025: 2017.

Đối tượng tham dự

Quản lý chất lượng / kỹ thuật trong phòng thí nghiệm, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, chuyên gia hiệu chuẩn. Bất kỳ ai tham gia vào việc thực hiện hoặc giám sát ISO 17025: 2017.

Chương trình đào tạo

Bạn sẽ học:

 • Các nguyên tắc, khuôn khổ và quy trình cũng như mối quan hệ của chúng được mô tả trong ISO 17025:2017.
 • Cách phát triển kế hoạch triển khai để triển khai hệ thống quản lý phòng thí nghiệm trong tổ chức của bạn hoặc cho khách hàng của bạn.
 • Các tùy chọn triển khai ISO 17025 và kiểm soát hoạt động
 • Các mốc thực hiện và các thước đo thành công

Điều kiện tiên quyết: Bạn phải có kiến ​​thức / kinh nghiệm làm việc tốt, hiểu các nguyên tắc và yêu cầu của ISO 17025:2017. Nếu không, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tham gia khóa học Nhận thức về ISO 17025:2017 của chúng tôi.

Lợi ích đạt được?

Khóa học này sẽ giúp bạn ở những khía cạnh sau:

 • Hiểu các yêu cầu của hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm dựa trên ISO 17025:2017.
 • Đạt được các kỹ năng cần thiết để tiến hành đánh giá cơ sở về vị trí hiện tại của tổ chức bạn và thực hiện các nguyên tắc chính của ISO 17025:2017. Sử dụng phương pháp tiếp cận từng bước, bạn sẽ học cách phát triển kế hoạch triển khai, tạo tài liệu cần thiết, phát triển quy trình quản lý rủi ro và đạt được sự cải tiến liên tục.
 • Trang bị cho bạn bộ công cụ có thể tùy chỉnh để tăng tốc chương trình của bạn và đưa nhóm triển khai của bạn tiến lên.

 

Bình luận

! Nhập đánh giá không được để trống

! Họ và tên không được để trống

! Số điện thoại không được để trống

0976.389.199
scrollTop
https://zalo.me/0976389199
0976.389.199 Gọi chuyên gia Zalo