Kỹ năng phân tích kiểm toán

 • Dịch vụ bao gồm:
ISOCERT cam kết:

- Thực hiện trên toàn quốc.
- Tư vấn miễn phí 24/7.
- Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiết, nhiệt tình.
- Giấy chứng nhận hiệu lực quốc tế.

 • Kỹ năng phân tích chính
 • Phân tích định lượng
 • Toàn vẹn dữ liệu
 • Kỹ năng kiểm tra chính
 • Báo cáo
 • Kỹ sư
 • Người quản lý và chuyên gia thiết kế và sản xuất
 • Chuyên viên phân tích kinh doanh
 • Nhân viên bán hàng và tiếp thị
 • Kiểm toán viên và chuyên gia đảm bảo chất lượng
    Đăng ký
 • Hiểu cách phân tích dữ liệu có thể cải thiện việc ra quyết định
 • Làm sạch bộ dữ liệu
 • Chọn và áp dụng các phương pháp phân tích thích hợp
 • Thực hiện kiểm toán hiệu quả
 • Chuẩn bị báo cáo ngắn gọn, bao gồm biểu đồ và biểu đồ

đánh giá

 • Tag :
Bình luận