0976.389.199
Lập kế hoạch phát triển cho doanh nghiệp xây dựng của bạn

Lập kế hoạch phát triển cho doanh nghiệp xây dựng của bạn

Tại sao bạn cần một kế hoạch phát triển?

Khi bạn xây dựng một cái gì đó, bạn cần phải có một kế hoạch xây dựng. Rốt cuộc, nếu bạn không có một kế hoạch xây dựng, bạn không biết bạn đang xây dựng cái gì, đừng bao giờ bận tâm đến những cách hiệu quả và hiệu quả nhất để xây dựng nó. Nếu bạn khăng khăng tiếp tục xây dựng tòa nhà mặc dù không có kế hoạch xây dựng, bạn có thể mong đợi kết quả khủng khiếp vượt quá cả ngân sách và tiến độ của nó, giả sử rằng bạn đủ may mắn để hoàn thành nó ngay từ đầu.

Đối với các tòa nhà cũng vậy, đối với các doanh nghiệp cũng vậy. Nếu bạn quan tâm đến việc phát triển doanh nghiệp xây dựng của mình, bạn cần đảm bảo rằng bạn có một chiến lược phát triển kinh doanh xây dựng tốt, chiến lược này đã được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của bạn cũng như thông tin bạn đã thu thập được về ngành bạn đã chọn. Đây và chỉ đây là cách đáng tin cậy để đảm bảo rằng doanh nghiệp xây dựng của bạn sẽ không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh trong một lĩnh vực cạnh tranh.

Các yếu tố của một kế hoạch phát triển thành công

Dưới đây là một số yếu tố quan trọng nhất cần được xem xét khi lập chiến lược tăng trưởng kinh doanh xây dựng:

  • Tất cả các doanh nghiệp tồn tại để tạo ra lợi nhuận. Tuy nhiên, khái niệm lợi nhuận là mục tiêu cuối cùng trong bối cảnh của chiến lược tăng trưởng kinh doanh xây dựng, có nghĩa là cung cấp cho doanh nghiệp xây dựng một bản đồ đường đến thành công. Thay vào đó, chiến lược tăng trưởng kinh doanh xây dựng cần có các mục tiêu kinh doanh phục vụ lý do tồn tại của doanh nghiệp xây dựng, đồng thời có thể thực hiện được trong một khoảng thời gian hợp lý và có thể đo lường được bằng các yếu tố cụ thể. Ví dụ: một doanh nghiệp xây dựng có thể chọn tăng thị phần của mình trên một thị trường đã chọn, nhưng điều đó sẽ không đặc biệt hữu ích trừ khi doanh nghiệp đó cũng chọn một tỷ lệ cụ thể cho thị phần của mình. Bằng cách đảm bảo đáp ứng tất cả các yếu tố đã đề cập, một doanh nghiệp xây dựng có thể đảm bảo rằng doanh nghiệp đó sẽ phải chịu trách nhiệm,
  • Mỗi mục tiêu kinh doanh nên được chia thành một số bước liên quan đến việc doanh nghiệp xây dựng có kế hoạch đáp ứng mục tiêu đó như thế nào. Ví dụ: nếu một doanh nghiệp xây dựng đang có kế hoạch tăng thị phần của mình theo một tỷ lệ phần trăm cụ thể, các bước có thể bao gồm nhưng không giới hạn để tăng hoạt động tiếp thị, tạo động lực cho khách hàng thường xuyên và thay đổi chính sách dịch vụ khách hàng để tăng sức hấp dẫn đối với khách hàng. Bằng cách này, doanh nghiệp xây dựng biết mình muốn đi đâu, cũng như làm thế nào để đến đó.
  • Tất nhiên, những bước này sẽ là vô nghĩa trừ khi doanh nghiệp xây dựng hiểu biết đủ về ngành đã chọn cũng như thị trường đã chọn để đưa ra giải pháp phù hợp cho các vấn đề phù hợp, đó là nơi nghiên cứu thị trường. Nói tóm lại, một doanh nghiệp xây dựng có thể tìm hiểu thêm về ngành đã chọn cũng như thị trường đã chọn của mình bằng cách hỏi khách hàng, xem xét kinh nghiệm của chính họ, nghiên cứu chiến lược tăng trưởng của các đối thủ cạnh tranh thành công nhất của họ và thậm chí thuê các công ty nghiên cứu thị trường thực hiện nghiên cứu thị trường liên quan đến các câu hỏi cụ thể mà họ quan tâm. Nếu không biết ngành mình đã chọn cũng như thị trường đã chọn, một doanh nghiệp xây dựng sẽ không biết cách họ có thể phát triển, cũng như nơi họ nên tập trung nỗ lực để đạt được mức tăng trưởng lớn nhất.
  • Đối với vấn đề đó, một doanh nghiệp xây dựng không thể thành công trừ khi họ nắm rõ thị phần của mình cũng như các lựa chọn có sẵn cho họ. Xét cho cùng, các doanh nghiệp xây dựng khác nhau tập trung vào các dự án xây dựng khác nhau, có nghĩa là mỗi doanh nghiệp xây dựng không phải cạnh tranh với tất cả các doanh nghiệp xây dựng ngoài kia, mà là một số doanh nghiệp xây dựng được lựa chọn cạnh tranh cho các dự án xây dựng giống nhau. Để đảm bảo kết quả tốt nhất, một doanh nghiệp xây dựng cần chọn phân khúc thị trường xây dựng phù hợp nhất với khả năng của họ, điều này cũng sẽ xác định cách thức lý tưởng để phát triển kinh doanh cũng như mức độ tăng trưởng tiềm năng của họ.
  • Cuối cùng, quản lý bao gồm việc đưa ra một kế hoạch, thực hiện kế hoạch đó, giám sát việc thực hiện và sau đó thực hiện các thay đổi khi cần thiết để đảm bảo kết quả tốt hơn. Điều này có nghĩa là chiến lược tăng trưởng kinh doanh xây dựng sẽ vô dụng trừ khi doanh nghiệp xây dựng chú ý đến tiến độ đạt được các mục tiêu kinh doanh đã đề ra, đó là lý do tại sao các mục tiêu kinh doanh cần phải dựa trên các yếu tố cụ thể. Bằng cách cung cấp sự giám sát, ban quản lý các doanh nghiệp xây dựng có thể đảm bảo rằng các vấn đề tiềm ẩn được phát hiện và khắc phục kịp thời đồng thời đảm bảo rằng kế hoạch được điều chỉnh liên tục để giải quyết các trường hợp không xác định và bất ngờ.

Cần lưu ý 

Các doanh nghiệp xây dựng cần nhớ rằng không có kế hoạch nào là hoàn hảo. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các kế hoạch chiến lược tăng trưởng là vô ích, đúng hơn là các doanh nghiệp xây dựng phải duy trì sự cân bằng cẩn thận giữa việc lập kế hoạch quá nhiều, hoặc không đủ kế hoạch. Lập kế hoạch quá mức cho một chiến lược tăng trưởng có thể dẫn đến những mục tiêu không thể đạt được, điều này có thể dẫn đến một chiến lược thất bại về tổng thể nếu doanh nghiệp xây dựng xác định mức tăng trưởng của họ không đủ lớn. Mặt khác, việc thiếu kế hoạch có thể dẫn đến việc doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc xác định xem họ có thực sự phát triển hay không và đâu là lý do cho sự tăng trưởng này. Mặc dù cả việc lập kế hoạch thiếu và lập kế hoạch đều có thể có những mặt hạn chế, nhưng bạn nên cân bằng giữa việc lập kế hoạch và đưa hoạt động kinh doanh xây dựng đi đúng hướng dẫn đến thành công.

Bài viết liên quan