0976.389.199
Lợi ích của việc sử dụng phầm mềm quản lý thiết bị xây dựng

Lợi ích của việc sử dụng phầm mềm quản lý thiết bị xây dựng

Thiết bị xây dựng nói chung là có mức chi phí khá đắt và chúng không được thay thế thường xuyên. Để tận dụng tối đa khoản đầu tư của bạn, bảo trì thường xuyên chỉ là một phần nhỏ trong việc quản lý hiệu quả thiết bị của bạn. Để sử dụng tốt hơn các thiết bị của mình và tận dụng tối đa các phương tiện, máy móc có thể triển khai phần mềm quản lý xây dựng. Phần mềm quản lý thiết bị sẽ mang lại lợi ích cho công ty của bạn theo nhiều cách khác nhau, cho phép tổng thầu và quản lý dự án theo dõi và ghi lại tốt hơn các chi tiết quan trọng nhất của thiết bị, tối đa hóa việc sử dụng tài sản của bạn.

Quản lý thiết bị xây dựng giúp ích như thế nào?

Tăng khả năng sinh lời 

Phần mền quản lý thiết bị và xây dựng có thể mang lại lợi ích cho bất kỳ thiết bị nào. Không chỉ theo dõi chi phí của sản phẩm, mà tất cả các chi phí liên quan, cũng như bất kỳ doanh thu nào từ các dự án sẽ được xem xét. Các chức năng khác của phần mềm bao gồm theo dõi lịch sử nhiên liệu và mức tiêu thụ nhiên liệu, điều này cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của một thiết bị. Phần mềm có thể giúp xác định xem liệu bất kỳ sản phẩm cụ thể nào đang giúp công ty của bạn kiếm tiền hay thua lỗ. Quản lý thiết bị của bạn bằng cách sử dụng phần mềm cho phép bạn đánh giá từng bộ phận riêng lẻ mà bạn có và đưa ra quyết định tốt hơn về việc sử dụng nó trong tương lai. Về cơ bản, phần mềm có thể hỗ trợ xác định xem một phần thiết bị có giúp ích hay cản trở sự thành công của công ty bạn hay không.

Khấu hao

Phần mềm thiết bị xây dựng có thể đánh giá mức khấu hao của bất kỳ sản phẩm nhất định nào và tự động ghi lại kết quả của nó. Khấu hao dựa trên một số yếu tố như chi phí bảo trì, chi phí vận hành và các chi phí khác đã được ghi nhận. Thông qua tính toán này, bạn sẽ có thể xác định xem một phần thiết bị có đáng để tiếp tục bảo trì hoặc thay thế hay không. Phần mềm xây dựng giúp các quyết định này trở nên dễ dàng hơn, bằng cách ghi lại dữ liệu thích hợp có thể ảnh hưởng đến cách công ty của bạn sử dụng thiết bị trong tương lai.

Theo dõi

Phần mềm xây dựng cho phép ghi nhật ký bảo trì, với khả năng theo dõi tất cả các sửa chữa đã được thực hiện kể từ lần mua đầu tiên trong suốt quá trình sử dụng và cho đến khi kết thúc sử dụng. Có thể cho rằng, khả năng theo dõi là chức năng thiết yếu nhất của phần mềm xây dựng, vì nó cho phép bạn ghi lại lợi nhuận, khấu hao, quyền sở hữu, bảo trì, chi phí và vị trí của một phần thiết bị nhất định. Ngoài ra, phần mềm xây dựng cho phép bạn theo dõi việc sử dụng của từng sản phẩm, có thể được nhập vào các báo cáo chi tiết quá trình hoạt động tốt nhất giữa từng thiết bị.

Bảo dưỡng

Phần mềm thiết bị quản lý cho phép một giải pháp lập lịch bảo trì đơn giản và dễ dàng cho từng đơn vị riêng lẻ, cho phép bạn lập kế hoạch trước trong thời gian ngừng hoạt động. Các chi tiết về gia hạn, kiểm tra, cũng như đăng ký cần phải hoàn thành cũng được tích hợp vào phần mềm. Có thể theo dõi các nhiệm vụ bảo trì phòng ngừa bao gồm ngày tháng, số dặm / km và giờ sử dụng, giúp cung cấp thông tin chi tiết hơn về loại bảo trì mà một thiết bị có thể cần. Lịch trình kiểm tra và bảo trì thường xuyên trở nên dễ dàng theo dõi vì nó được chỉ định cho bạn thông qua phần mềm xây dựng mà bạn có thể đang sử dụng.

Kết luận

Việc triển khai phần mềm xây dựng chứng tỏ là một khoản đầu tư xứng đáng. Bạn không chỉ có thể tận dụng tối đa tất cả các thiết bị xây dựng của mình mà mỗi thiết bị đều được sử dụng ở mức tối đa. Quản lý thiết bị chỉ là một trong nhiều giá trị mà phần mềm xây dựng phục vụ. Việc áp dụng một giải pháp phần mềm xây dựng sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho công ty của bạn ngay lập tức, mà việc kinh doanh của bạn sẽ tốt hơn về lâu dài.

Bài viết liên quan