Mua hàng xanh - Green Purchasing

Mua hàng xanh - Green Purchasing

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Mua hàng xanh (Green Purchasing) là việc thiết lập các chính sách, tiêu chuẩn mua hàng trong phạm vi một tổ chức, doanh nghiệp hay lĩnh vực để đảm bảo rằng quyết định mua

bao gồm cả các yếu tố môi trường là một trong các tiêu chí quyết định.

 

  Bình luận

Dịch vụ liên quan

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader