0976.389.199
Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của các tòa nhà thông qua phương pháp tiếp cận toàn diện của ISO

Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của các tòa nhà thông qua phương pháp tiếp cận toàn diện của ISO

Là một phần của nỗ lực trên toàn thế giới nhằm giữ cho nhiệt độ toàn cầu không tăng, các giải pháp theo ngành cụ thể đang được phát triển để cung cấp các giải pháp carbon thấp. Tham gia vào lĩnh vực xây dựng, có tiềm năng mang lại hiệu quả thấp cho việc giảm phát thải khí nhà kính và tạo việc làm trên toàn cầu. Vì các tòa nhà đốt cháy 40% năng lượng tiêu thụ nên việc thiết kế các tòa nhà hoặc trang bị thêm những tòa nhà hiện có có thể giúp đáp ứng các mục tiêu khí hậu.

Là một phần của nỗ lực trên toàn thế giới nhằm giữ cho nhiệt độ toàn cầu không tăng, các giải pháp theo ngành cụ thể đang được phát triển để cung cấp các giải pháp carbon thấp. Tham gia vào lĩnh vực xây dựng, có tiềm năng mang lại hiệu quả thấp cho việc giảm phát thải khí nhà kính và tạo việc làm trên toàn cầu. Vì các tòa nhà đốt cháy 40% năng lượng tiêu thụ nên việc thiết kế các tòa nhà hoặc trang bị thêm những tòa nhà hiện có có thể giúp đáp ứng các mục tiêu khí hậu.

Bộ tiêu chuẩn EPB

Giúp khử carbon trong lĩnh vực xây dựng là mục tiêu của phương pháp tiếp cận toàn diện mới đang được phát triển bởi nhóm công tác chung ISO về hiệu suất năng lượng của các tòa nhà (EPB) - một cách tiếp cận dung hòa nhu cầu khí hậu và năng lượng. Và với loạt tiêu chuẩn ISO 52000 trong tương lai đang được phát triển, ngành xây dựng dự kiến ​​sẽ có vị thế tốt hơn nhiều để đạt được những cải tiến về hiệu quả năng lượng với công nghệ và thực tiễn tốt nhất hiện có. Đó là bởi vì các giải pháp cải thiện hiệu suất năng lượng thường mở ra những cách thức mới để nâng cao hiệu quả hoạt động và thúc đẩy sự đổi mới.

Vì vậy, điều này có nghĩa là gì trong thực tế, điều khoản cụ thể là gì? Chúng tôi đã quyết định hỏi Dick van Dijk và Giáo sư Essam E. Khalil, Người đồng triệu tập của nhóm công tác chung ISO Hiệu suất năng lượng sử dụng phương pháp tiếp cận toàn diện cho tầm nhìn của họ về vai trò của ngành xây dựng trong việc giúp xây dựng một tương lai carbon thấp.

Thách thức và cơ hội 

Các tòa nhà ngốn hết năng lượng theo đúng nghĩa đen. Trên thực tế, chi phí năng lượng chiếm khoảng 40% tổng chi phí vận hành của một tòa nhà. Điều này đại diện cho những thách thức và cơ hội nào?  

Ngành công nghiệp xây dựng đang đối mặt với một loạt thách thức và cơ hội khi phải giảm tiêu thụ năng lượng và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo. Điều này bao gồm nhu cầu giải quyết nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của các nền kinh tế đang phát triển, cũng như vấn đề nghèo năng lượng ở các nước đang phát triển. Trong bối cảnh này, các nước đang phát triển cần đi theo con đường sử dụng năng lượng thấp, carbon thấp và tiết kiệm tài nguyên.

Một số quốc gia phát triển đã đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng để giảm gần bằng không năng lượng trong các tòa nhà mới trong vài năm tới. Các quốc gia này cuối cùng sẽ tập trung vào các khu vực không có năng lượng ròng, với trọng tâm là tân trang các tòa nhà hiện có và tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo.

Các mục tiêu chính sách rõ ràng và nhất quán đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực xây dựng. Các tiêu chuẩn quốc tế sẽ là cần thiết để hài hòa các thuật ngữ, định nghĩa, thủ tục đánh giá và chỉ số nhằm phát triển các khái niệm và công nghệ mới cũng như theo dõi và đánh giá tiến độ.

Hiệu quả tối đa được giải quyết như thế nào bằng cách tiếp cận toàn diện đối với hiệu suất năng lượng của các tòa nhà (EPB)?

Trước đây, các yêu cầu về hiệu suất năng lượng được đặt ra ở cấp độ thành phần - cấp độ cách nhiệt tối thiểu và hiệu suất tối thiểu của sản phẩm. Tuy nhiên, điều này dẫn đến các giải pháp không tối ưu và tạo ra rào cản đối với việc chuyển đổi công nghệ cần thiết.

Cách tiếp cận tổng thể để đánh giá hiệu suất năng lượng tổng thể của các tòa nhà và môi trường được xây dựng, được cung cấp bởi bộ tiêu chuẩn EPB (bộ tiêu chuẩn ISO 52000), là một công cụ chính để vượt qua những rào cản này.

Vai trò của loạt tiêu chuẩn EN/ISO 52000 hiện tại và trong tương lai gần

Bộ tiêu chuẩn ISO 52000 sẽ cho phép đánh giá hiệu suất năng lượng tổng thể của một tòa nhà. Điều này có nghĩa là bất kỳ sự kết hợp công nghệ nào cũng có thể được sử dụng để đạt được mức hiệu suất năng lượng dự kiến, với chi phí thấp nhất.

Do sự 'cạnh tranh' này giữa các công nghệ khác nhau, cách tiếp cận toàn diện là động lực chính cho sự đổi mới và thay đổi công nghệ. Các quốc gia sử dụng phương pháp này trong vài năm - chẳng hạn như Hà Lan - đã có kinh nghiệm triển khai trên quy mô lớn và tiết kiệm chi phí đối với nhiều loại công nghệ mới. Điều này bao gồm các khái niệm cách nhiệt, cửa sổ, hệ thống sưởi, làm mát, chiếu sáng, thông gió hoặc nước nóng sinh hoạt, tự động hóa và điều khiển tòa nhà và các nguồn năng lượng tái tạo.

Những người sử dụng tiềm năng của bộ tiêu chuẩn ISO 52000 

Việc đánh giá năng lượng của các tòa nhà được thực hiện cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như:

  • Đánh giá sự tuân thủ các quy định của tòa nhà thể hiện trong việc sử dụng năng lượng hạn chế hoặc một số lượng liên quan
  • Tăng tính minh bạch trong các giao dịch bất động sản thông qua chứng nhận hiệu suất năng lượng và / hoặc hiển thị mức năng lượng
  • Giám sát hiệu quả năng lượng của tòa nhà và các hệ thống kỹ thuật của tòa nhà
  • Giúp lập kế hoạch các biện pháp trang bị thêm thông qua dự đoán mức tiết kiệm năng lượng sẽ là kết quả của các hành động khác nhau

Nói chung, cách tiếp cận tổng thể có nghĩa là hiệu suất năng lượng được đánh giá bằng tổng năng lượng được sử dụng để sưởi ấm, làm mát, chiếu sáng, thông gió, nước nóng sinh hoạt và trong một số trường hợp là các thiết bị.

Lợi ích của bộ tiêu chuẩn ISO 52000 

Một trong những mục đích chính của các tiêu chuẩn EPB là cho phép sử dụng chúng trong các luật và quy định, và trong một số trường hợp bắt buộc phải sử dụng chúng. Điều này đã dẫn đến việc phát triển một bộ quy trình thực hiện năng lượng có hệ thống, rõ ràng, toàn diện và rõ ràng.

Hơn nữa, sự khác biệt về khí hậu quốc gia và khu vực, văn hóa và truyền thống xây dựng, cũng như các khuôn khổ chính sách và pháp lý được tính đến. Các tùy chọn khác nhau được đưa ra cho các thủ tục, dữ liệu đầu vào và các điều kiện biên. Đối với mỗi tùy chọn, một mẫu rõ ràng được cung cấp có thể được sử dụng để điều chỉnh đánh giá hiệu suất năng lượng cho phù hợp với một tình huống cụ thể. Một tập hợp các lựa chọn thông tin ("mặc định") cũng được đề xuất.

Cuối cùng, cấu trúc mô-đun do các tiêu chuẩn EPB đề ra sẽ tối đa hóa khả năng triển khai từng bước ở cấp quốc gia hoặc khu vực. Các ưu tiên chính sách khác nhau và các ràng buộc thực tế có thể cần được cân đối trong từng trường hợp cụ thể. Điều này bao gồm việc tính đến các thủ tục và thực tiễn hiện có đã được thiết lập tốt, ít nhất là trong giai đoạn chuyển tiếp.

Bộ tiêu chuẩn ISO 52000 đang được phát triển với sự hợp tác chặt chẽ của Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Châu Âu ( CEN ) và các tổ chức tiêu chuẩn khác (ví dụ: ASHRAE). Ở Châu Âu, các tiêu chuẩn EPB đang được phát triển để hỗ trợ quốc gia thực hiện Chỉ thị về Hiệu suất Năng lượng của Tòa nhà (EPBD).

Những tiêu chuẩn nào khác cần được phát triển để giúp giảm thiểu hơn nữa việc sử dụng và tiêu thụ năng lượng?  

Xương sống của bộ ISO 52000 là tiêu chuẩn bao trùm, hiện đang được phát triển. Một trong những bước tiếp theo là chuẩn bị các tiêu chuẩn thu hẹp khoảng cách giữa thông tin sản phẩm "độc lập" và hiệu suất năng lượng thực của các hệ thống như một phần không thể thiếu của tòa nhà. 

Bài viết liên quan