0976.389.199
Ngày quốc tế phụ nữ nông thôn – 15/10

Ngày quốc tế phụ nữ nông thôn – 15/10

Ngày 15/10 được chọn là “Ngày Quốc tế Phụ nữ nông thôn” để ghi nhận những cống hiến của phụ nữ nông thôn trên toàn thế giới.

Nhận thức được vai trò của phụ nữ trong việc cải thiện phát triển nông thôn và an ninh lương thực. Ngày Quốc tế Phụ nữ Nông thôn đầu tiên được tổ chức vào ngày 15 tháng 10 năm 2008. Ngày này ghi nhận “vai trò và đóng góp quan trọng của phụ nữ nông thôn, bao gồm cả phụ nữ bản địa, trong việc tăng cường phát triển nông nghiệp và nông thôn, cải thiện an ninh lương thực và xóa nghèo nông thôn”.

 

 

Nó được tổ chức có chủ đích một ngày trước Ngày Lương thực Thế giới, nhằm làm nổi bật vai trò của phụ nữ nông thôn trong sản xuất lương thực và an ninh lương thực. Ở nhiều nước nghèo hơn trên thế giới, phụ nữ đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế nông thôn. Họ tham gia vào hoạt động sản xuất cây trồng và chăm sóc gia súc, cung cấp thực phẩm, nước và nhiên liệu cho gia đình họ, đồng thời thực hiện các hoạt động khác để đa dạng hóa sinh kế của gia đình.

Tuy nhiên, họ thường gặp phải các trở ngại do thiếu học thức, không được quyền bình đẳng về tài sản cũng như kiểm soát các nguồn tài lực của gia đình. Vì vậy, để phát huy các tiềm năng của phụ nữ nông thôn, trước hết chúng ta cần phải hiểu rõ những khó khăn và nhu cầu của họ để điều chỉnh phù hợp nguồn đầu tư cho đối tượng này. Đây là việc làm vô cùng quan trọng nhằm hướng đến một nền nông nghiệp phát triển và một xã hội bền vững trong tương lai.

 

Tin tức liên quan