0976.389.199
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới – 14/10 hàng năm

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới – 14/10 hàng năm

Mỗi năm vào ngày 14 tháng 10, các thành viên của IEC, ISO và ITU kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới, đây là một phương tiện để tri ân những nỗ lực hợp tác của hàng nghìn chuyên gia trên toàn thế giới, những người đã phát triển các thỏa thuận kỹ thuật tự nguyện được công bố dưới dạng Tiêu chuẩn Quốc tế.

Kể từ năm 1970, Ngày Tiêu chuẩn Thế giới đã được tổ chức theo nhiều cách khác nhau trên khắp thế giới. Hội nghị, triển lãm, hội thảo, phỏng vấn trên truyền hình, đài phát thanh và thậm chí cả các sự kiện “Tuần lễ tiêu chuẩn thế giới” diễn ra hàng năm vào ngày 14 tháng 10.

Mục tiêu của Ngày Tiêu chuẩn Thế giới là nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tiêu chuẩn hóa toàn cầu đối với nền kinh tế thế giới cũng như thúc đẩy vai trò của nó trong việc đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, ngành công nghiệp, chính phủ và người tiêu dùng trên toàn thế giới. Ngày Tiêu chuẩn Thế giới cũng nhằm tri ân hàng nghìn tình nguyện viên trên khắp thế giới tham gia vào các hoạt động tiêu chuẩn hóa.

Các nhà lãnh đạo hàng đầu của các tổ chức ISO, IEC và ITU nhấn mạnh rằng các tiêu chuẩn quốc tế đã tạo nên niềm tin toàn cầu: “Quả thực, một trong những mục tiêu cốt yếu của tiêu chuẩn hóa là mang đến niềm tin. Các hệ thống, sản phẩm và dịch vụ tiến hành theo đúng mong muốn của chúng ta bởi vì các yếu tố cần thiết đã được cụ thể hóa trong các tiêu chuẩn chất lượng”.

Nhận thức được tầm quan trọng của tiêu chuẩn quốc tế, hiện nay ở nhiều quốc gia trên thế giới, tiêu chuẩn quốc tế đã được lồng ghép vào trong các chính sách và quy định của họ với mục đích bảo vệ tốt hơn người dân của mình đồng thời cung cấp cho họ một sự lựa chọn lớn sản phẩm chất lượng từ khắp nơi trên thế giới. Từ đó cung cấp cho ngành công nghiệp cơ hội để thâm nhập vào thị trường mới, thúc đẩy nền kinh tế và hướng đến một tương lai thịnh vượng.  

Tham khảo thêm các dịch vụ mà ISOCERT cung cấp:

Tin tức liên quan