0976.389.199
Nghị định số 46/2022/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

Nghị định số 46/2022/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

Ngày 13/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 46/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết của Luật Chăn nuôi. 

Cụ thể, bổ sung 02 trường hợp không phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi:

 • Cơ sở sản xuất (sản xuất, sơ chế, chế biến) thức ăn chăn nuôi truyền thống nhằm mục đích thương mại ở hộ gia đình và
 • Cơ sở sản xuất thực phẩm đáp ứng các quy định của pháp luật Việt Nam về an tòan thực phẩm có sản phẩm thực phẩm, phụ phẩm được tạo ra trong quá trình sản xuất thực phẩm có chất lượng phù hợp làm thức ăn chăn nuôi mà không qua bất kỳ bước sơ chế, chế biến nào khác của cơ sở đó.

09 trường hợp được miễn kiểm tra Nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi khi nhập khẩu gồm:

 • Thức ăn chăn nuôi tạm nhập, tái xuất để tái chế theo yêu cầu của đối tác nước ngoài;
 • Thức ăn chăn nuôi quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển;
 • Thức ăn chăn nuôi từ nước ngoài gửi kho ngoại quan;
 • Thức ăn chăn nuôi để trưng bày tại hội chợ, triển lãm, quảng cáo;
 • Thức ăn chăn nuôi làm mẫu phân tích tại các phòng thử nghiệm;
 • Thức ăn chăn nuôi làm mẫu để thử nghiệm phục vụ khảo nghiệm, giám định, chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thử nghiệm liên phòng
 • Thức ăn chăn nuôi phục vụ nghiên cứu khoa học;
 • Thức ăn chăn nuôi của người nhập cảnh trong định mức miễn thuế;
 • Thức ăn chăn nuôi nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xem chi tiết về Nghị định 46/2022/NĐ-CP dưới đây:

Tham khảo thêm về các chứng nhận do ISOCERT cấp:

Tin tức liên quan