0976.389.199
Nông nghiệp chính xác

Nông nghiệp chính xác

Hệ thống máy bay không người lái - hoặc "máy bay không người lái" - có tiềm năng cách mạng hóa nông nghiệp, tiết kiệm rất lớn lượng thời gian và tiền bạc. Được trang bị mới nhất

Tiêu chuẩn theo ISO / TC 20 / SC 16 - Hệ thống máy bay không người lái

Uỷ ban kỹ thuật này thực hiện Tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực hệ thống máy bay không người lái (UAS) bao gồm, nhưng không giới hạn, phân loại, thiết kế, sản xuất, vận hành (bao gồm cả bảo trì) và quản lý an toàn các hoạt động của UAS.

Hệ thống máy bay không người lái - hoặc "máy bay không người lái" - có tiềm năng cách mạng hóa nông nghiệp, tiết kiệm rất lớn lượng thời gian và tiền bạc. Được trang bị mới nhất

cảm biến công nghệ và máy ảnh, chúng có thể đi qua diện tích đất canh tác nhanh chóng, đo những thứ như đất và điều kiện cây trồng. Điều này cho phép nông dân "lập bản đồ"

đất chính xác và đảm bảo các biện pháp xử lý như phân bón được nhắm mục tiêu đến các khu vực mà chúng thực sự cần thiết.

Ủy ban kỹ thuật ISO ISO / TC 20 / SC 16, Không người lái hệ thống máy bay, đang làm việc trên bộ Các tiêu chuẩn quốc tế được chính thức hóa trong lĩnh vực này - Bộ tiêu chuẩn ISO 21384, sẽ xác định các thông số kỹ thuật chung, hệ thống sản phẩm và quy trình hoạt động. Họ sẽ hỗ trợ sự phát triển của máy bay không người lái an toàn và hiệu quả để sử dụng trong mọi môi trường, bao gồm cả nông nghiệp, cung cấp một nền tảng cho công nghệ tốt hơn nữa trong lĩnh vực này.

  • ISO 21384-3: 2019 Hệ thống máy bay không người lái - Phần 3: Quy trình vận hành
  • ISO 21384-4: 2020 Hệ thống máy bay không người lái - Phần 4: Từ vựng
  • ISO 21895: 2020 Phân loại và phân loại các hệ thống máy bay không người lái dân dụng
  • ISO / TR 23629-1: 2020 Quản lý lưu lượng UAS (UTM) - Phần 1: Kết quả khảo sát về UTM
  • ISO 23665: 2021 Hệ thống máy bay không người lái - Đào tạo cho nhân viên tham gia vào các hoạt động của UAS

Ngoài ra, uỷ ban đang tiếp tục phát triển rất nhiều tiêu chuẩn liên quan đến phát triển công nghệ mới, ứng dụng những thành tựu của ngành Nông nghiệp chính xác vào thực tiễn.

 

Bài viết liên quan