0976.389.199
Nông nghiệp Điện tử

Nông nghiệp Điện tử

Điện tử đã cách mạng hóa nông nghiệp trong thời gian gần đây nhiều năm bằng cách cho phép các công nghệ khác nhau và các loại máy móc để làm việc hiệu quả cùng nhau và cho phép xác định chính xác và theo dõi vật nuôi. Theo dõi vật nuôi là một ví dụ về tiêu chuẩn ISO đóng một vai trò quan trọng.

Tiêu chuẩn Quốc tế:

ISO 24631-1: 2017 Nhận dạng động vật bằng tần số vô tuyến - Phần 1: Đánh giá sự phù hợp của bộ phát đáp RFID với ISO 11784 và ISO 11785 (bao gồm việc cấp và sử dụng mã nhà sản xuất)

ISO 24631-1: 2017 cung cấp phương tiện đánh giá sự phù hợp với ISO 11784 và ISO 11785 của bộ phát đáp nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) được sử dụng để nhận dạng cá thể động vật. Nó đưa ra các điều kiện để cấp và sử dụng mã nhà sản xuất liên quan đến bộ phát đáp và các quyền và nghĩa vụ liên quan của các bên liên quan đến việc cấp mã.

Máy kéo và rơ moóc là một loại khác ví dụ về việc sử dụng thiết bị điện tử trong nông nghiệp. Nơi, trong quá khứ, một người nông dân bị hạn chế đối với cùng một thương hiệu hoặc loại xe kéo làm máy kéo của anh ấy, anh ấy có thể bây giờ trộn và kết hợp như mong muốn.

 

Các quy trình kiểm tra quy định trong tài liệu này được Liên đoàn Hiệp hội Thú y Động vật Đồng hành Châu Âu (FECAVA) và Hiệp hội Bác sĩ Thú y Động vật Nhỏ Thế giới (WSAVA) công nhận và do đó, cũng có thể được áp dụng cho các động vật đồng hành.


 

ISO 11783-1: 2017 Máy kéo và máy móc phục vụ nông nghiệp và lâm nghiệp - Mạng dữ liệu truyền thông và điều khiển nối tiếp - Phần 1: Tiêu chuẩn chung cho truyền thông dữ liệu di động

Toàn bộ ISO 11783-1: 2017 quy định một mạng dữ liệu nối tiếp để điều khiển và liên lạc trên máy kéo nông nghiệp hoặc lâm nghiệp và các nông cụ được gắn, bán gắn, kéo hoặc tự hành. Mục đích của nó là tiêu chuẩn hóa phương pháp và định dạng truyền dữ liệu giữa các cảm biến, cơ cấu chấp hành, phần tử điều khiển và các đơn vị lưu trữ và hiển thị thông tin, cho dù được gắn trên, hoặc một phần của máy kéo hoặc nông cụ. Nó nhằm cung cấp kết nối hệ thống mở (OSI) cho các hệ thống điện tử được sử dụng bởi các thiết bị nông nghiệp và lâm nghiệp. Phần này của ISO 11783 cung cấp tổng quan chung về ISO 11783.

 

Đối với các nhà phát triển ứng dụng ISO 11783, nội dung của cơ sở dữ liệu điện tử này cung cấp danh sách hiện tại của các chỉ định địa chỉ ISO 11783‑1, ấn định danh tính và định nghĩa tham số đã được chỉ định và đã được đăng ký chính thức bởi SAE J1939. Thông tin này được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu trực tuyến trên trang web ISOBUS 

ISO 15003: 2019 Cơ khí nông nghiệp - Thiết bị điện và điện tử - Thử nghiệm khả năng chống chịu với các điều kiện môi trường

Tiêu chuẩn này cung cấp các yêu cầu thiết kế và hướng dẫn cho các nhà sản xuất thiết bị điện và điện tử để sử dụng cho tất cả các loại máy nông nghiệp di động (bao gồm cả máy cầm tay), máy lâm nghiệp, máy làm cảnh và làm vườn [sau đây được gọi là (các) máy]. Thuật ngữ máy móc bao gồm máy kéo và nông cụ. Tài liệu này đưa ra các thử nghiệm đối với các điều kiện môi trường cụ thể và xác định các mức độ khắc nghiệt cho các thử nghiệm liên quan đến các điều kiện môi trường có thể gặp phải trong vận hành thực tế của thiết bị.

 

Tài liệu này nhằm mục đích sử dụng để xác định tính phù hợp của thiết bị của các máy này, để sử dụng trong một phạm vi điều kiện môi trường cụ thể.

 

CHÚ THÍCH: Mức độ nghiêm trọng được đưa ra là hướng dẫn chung và không đảm bảo mức độ phơi nhiễm trong trường hợp xấu nhất.

 

ISO / TC 23 / SC 19 Ủy ban kỹ thuật ISO này phát triển tiêu chuẩn về Máy móc, Thiết bị điện tử cho nông nghiệp.

Tiêu chuẩn Việt Nam

Danh mục các TCVN về Nông nghiệp Điện tử - Cơ điện nông nghiệp do Bộ NN&PTNT ban hành

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bản vẽ kỹ thuật – Bảng kê

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy kéo bánh hơi dùng trong nông nghiệp

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy nông nghiệp (Máy cắt đĩa quay, máy cắt trống quay và máy cắt dao xoay; Thiết bị tẽ ngô truyền động bằng động cơ, Rung và va đập cơ học, Bơm cánh quay, 

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị tưới trong nông nghiệp

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị thu hoạch

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị bảo vệ cây trồng

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy nông lâm nghiệp và thủy lợi

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị phun thuốc nước bảo vệ cây trồng

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị rắc thuốc hạt dạng rời trừ sinh vật hại hoặc diệt cỏ

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy dùng trong lâm nghiệp

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp, thiết bị làm vườn và làm cỏ có động cơ

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy đập lúa tĩnh tại, Máy xay xát thóc gạo, Máy nghiền thức ăn gia súc búa

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Động cơ điêzen máy

 

Bài viết liên quan