0976.389.199
Phân bón, chất điều hòa đất và các chất lợi đất

Phân bón, chất điều hòa đất và các chất lợi đất

Các tiêu chuẩn về Phân bón, chất điều hòa đất và các chất lợi đất phổ biến và được áp dụng rộng rãi có thể kể đến

Tiêu chuẩn Quốc tế:

Tiêu chuẩn theo ISO / TC 134 - Phân bón, chất điều hòa đất và các chất lợi đất

 • Tiêu chuẩn Phân bón
 • Tiêu chuẩn Cải tạo đất khoáng
 • Tiêu chuẩn Chất cải tạo vi sinh
 • Tiêu chuẩn Các chất lợi đất (bao gồm cả chất kích thích sinh học)

Tiêu chuẩn theo ISO / TC 81 - Thuốc trừ sâu và các hóa chất nông nghiệp khác

 • Hệ thống phun thuốc không người lái (UASS)
 • Máy phun thuốc trên không
 • Máy phun thuốc và phân phối phân bón lỏng
 • Thiết bị bảo vệ thực vật - Bình phun
 • Thiết bị phân phối thuốc trừ sâu hoặc thuốc diệt cỏ dạng hạt
 • Máy nông nghiệp và lâm nghiệp - Yêu cầu về môi trường đối với máy phun
 • Máy nông nghiệp và lâm nghiệp - Kiểm định máy phun thuốc đang sử dụng
 • Thiết bị bảo vệ thực vật - Hệ thống chuyển giao khép kín (CTS)
 • Thiết bị bảo vệ cây trồng - Phương pháp thử nghiệm để đánh giá hệ thống làm sạch
 • Thiết bị bảo vệ cây trồng - Kiểm tra độ lắng đọng phun cho cây trồng
 • Thiết bị bảo vệ thực vật - Máy phun khí nén chạy bằng động cơ đốt trong

Tiêu chuẩn Việt Nam

Danh mục các TCVN về Phân bón, chất điều hòa đất và các chất lợi đất do Bộ NN&PTNT ban hành

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương pháp xác định các thành phần Phân bón
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vi sinh vật nông nghiệp
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng đất
 • Yêu cầu kỹ thuật Phân bón
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy trình điều tra, lập bản đồ đất
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân hữu cơ vi sinh vật
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chế phẩm sinh học

http://tieuchuan.mard.gov.vn/Home.aspx?lv=2

 

Bài viết liên quan