0976.389.199
Phát động cuộc thi viết về thống điệp ISOCERT 2021

Phát động cuộc thi viết về thống điệp ISOCERT 2021

  Phát động cuộc thi viết về chủ đề: Làm thế nào để ISOCERT thực hiện sự đóng góp vào sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các doanh nghiệp vì lợi ích quốc gia? 

Nhằm giúp mỗi thành viên ISOCERT thấy rõ được ý nghĩa của từng cá nhân trong việc gắn kết và thực hiện sứ mệnh của ISOCERT, Phòng Nhân sự xin thông báo tới toàn thể Cán bộ nhân viên ISOCERT nội dung chương trình cuộc thi (chi tiết trong file đính kèm)

Cơ cấu giải thưởng vô cùng hấp dẫn:

1. 01 giải nhất: Trị giá 03 triệu đồng;

2. 02 giải nhì: Mỗi giải trị giá 02 triệu đồng;

3. 03 giải ba: Mỗi giải trị giá 01 triệu đồng;

4. 05 giải khuyến khích: Mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng.

 Thời gian nhận bài thi:

- Bắt đầu nhận bài thi từ 03/03/2021.

- Thời gian ngừng nhận bài: Trước 17h30 ngày 31/03/2021.

Tin tức liên quan