0976.389.199
Phúc lợi động vật

Phúc lợi động vật

Bảo vệ phúc lợi của động vật là chìa khóa để đạt được hiệu quả và nuôi trồng thực phẩm an toàn. Nhận thức của người tiêu dùng về động vật và các vấn đề phúc lợi ngày càng được cải thiện, nhu cầu về sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn quyền lợi động vật đang phát triển, thúc đẩy nhà sản xuất duy trì những tiêu chuẩn cao hơn, gia tăng lợi thế cạnh tranh.

Bảo vệ quyền lợi của động vật có nghĩa là cung cấp các nhu cầu về thể chất và tinh thần của chúng. Việc chăn nuôi động vật không còn được xem như một phương tiện sản xuất lương thực mà còn là một mối quan tâm về đạo đức.

Tiêu chuẩn Quốc tế:

ISO / TS 34700, Quản lý phúc lợi Động vật  - Yêu cầu chung và hướng dẫn cho các tổ chức trong chuỗi cung ứng thực phẩm, là được thiết kế để giúp thức ăn và ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi phát triển một kế hoạch phúc lợi động vật phù hợp với các nguyên tắc của Tổ chức Thế giới cho Thú y (OIE) Thú y trên cạn Bộ luật (TAHC) để đảm bảo phúc lợi của động vật trang trại trong hệ thống sản xuất chăn nuôi.

 

ISO / TS 34700: 2016 đưa ra các yêu cầu và hướng dẫn để thực hiện các nguyên tắc về quyền lợi động vật như được mô tả trong phần giới thiệu các khuyến nghị về quyền lợi động vật của OIE TAHC (Chương 7.1).

 

ISO / TS 34700: 2016 áp dụng cho động vật trên cạn được nuôi hoặc nuôi để sản xuất thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi. Các khu vực sau đây bị loại trừ: động vật được sử dụng cho các hoạt động nghiên cứu và giáo dục, động vật trong trại động vật và vườn thú, động vật đồng hành, động vật hoang dã và hoang dã, động vật sống dưới nước, giết vì mục đích công cộng hoặc động vật theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, bẫy giết người nhân đạo đối với phiền toái và các loài lông thú.

 

Việc áp dụng tài liệu này chỉ giới hạn ở các khía cạnh mà quy trình hoặc các chương dành riêng cho loài có sẵn trong OIE TAHC. Tại thời điểm xuất bản tài liệu này, chúng là:

 

- Chương 7.2: Vận chuyển động vật bằng đường biển;

 

- Chương 7.3: Vận chuyển động vật bằng đường bộ;

 

- Chương 7.4: Vận chuyển động vật bằng đường hàng không;

 

- Chương 7.5: Giết mổ động vật;

 

- Chương 7.9: Phúc lợi động vật và hệ thống chăn nuôi bò thịt;

 

- Chương 7.10: Phúc lợi động vật và hệ thống chăn nuôi gà thịt; và

 

- Chương 7.11: Phúc lợi động vật và hệ thống chăn nuôi bò sữa.

 

Tài liệu này được thiết kế để hướng dẫn người dùng tiến hành phân tích lỗ hổng và phát triển kế hoạch phúc lợi động vật phù hợp với TAHC của OIE. Nó cũng có thể được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện bất kỳ tiêu chuẩn phúc lợi động vật khu vực công hoặc tư nào đáp ứng ít nhất OIE TAHC.

 

Phạm vi của tài liệu này dự định sẽ được sửa đổi khi các điều khoản về quyền lợi động vật của OIE TAHC được bổ sung hoặc sửa đổi.

 

Tiêu chuẩn Việt Nam

 

Bài viết liên quan