0976.389.199
Quyết định số 2992/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Quyết định số 2992/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Ngày 22/11/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2992/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 13 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

1. TCVN 13408:2021 BS EN 14683:2019 Khẩu trang y tế – Yêu cầu và phương pháp thử

2. TCVN 13409:2021 BS EN 149:2001 with AMD 1:2009 Thiết bị bảo vệ hô hấp – Khẩu trang nửa mặt lọc hạt – Yêu cầu, thử nghiệm, ghi nhãn

3. TCVN 13410-1:2021 BS EN 13795-1:2019 Quần áo và khăn trải phẫu thuật – Yêu cầu và phương pháp thử – Phần 1: Khăn trải và áo choàng phẫu thuật

4. TCVN 13410-2:2021 BS EN 13795-2:2019 Quần áo và khăn trải phẫu thuật – Yêu cầu và phương pháp thử – Phần 2: Trang phục giữ sạch không khí

5. TCVN 13411:2021 BS EN 14126:2003 Quần áo bảo vệ – Yêu cầu tính năng và phương pháp thử quần áo bảo vệ chống lại các tác nhân lây nhiễm

6. TCVN 13412:2021 BS EN 14605:2005 with AMD 1:2009 Quần áo bảo vệ chống hóa chất lỏng – Yêu cầu tính năng đối với quần áo có các kết nối kín với chất lỏng (loại 3) hoặc kín với tia phun (loại 4), bao gồm các hạng mục chỉ cung cấp sự bảo vệ các phần cơ thể (loại PB [3] và PB [4])

7. TCVN 13413-1:2021 BS EN ISO 13982- 1:2004 with AMD 1:2010 Quần áo bảo vệ sử dụng chống hạt rắn – Phần 1: Yêu cầu tính năng đối với quần áo bảo vệ chống hóa chất để bảo vệ toàn bộ cơ thể chống các hạt rắn đường khí (Quần áo loại 5)

8. TCVN 13414:2021 BS ISO 16603:2004 Quần áo bảo vệ chống tiếp xúc với máu và các dịch cơ thể – Xác định khả năng chống thấm máu và dịch cơ thể của vật liệu quần áo bảo vệ – Phương pháp thử sử dụng máu nhân tạo

9. TCVN 6689:2021 ISO 13688:2013 with AMD 1:2019 Quần áo bảo vệ – Yêu cầu chung

10. TCVN 13415-1:2021 BS EN 455-1:2020 Găng tay y tế sử dụng một lần – Phần 1: Yêu cầu và thử nghiệm không có lỗ thủng

11. TCVN 13415-2:2021 BS EN 455-2:2015 Găng tay y tế sử dụng một lần – Phần 2: Yêu cầu và thử nghiệm tính chất vật lý

12. TCVN 13415-3:2021 BS EN 455-3:2015 Găng tay y tế sử dụng một lần – Phần 3: Yêu cầu và thử nghiệm đánh giá sinh học

13. TCVN 13415-4:2021 BS EN 455-4:2009 Găng tay y tế sử dụng một lần – Phần 4: Yêu cầu và thử nghiệm xác định hạn sử dụng

Xem chi tiết tại Quyết định số 2992/QĐ-BKHCN:

 

Download Quyết định số 2992/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia miễn phí tại đây

Để biết thông tin chi tiết về các tiêu chuẩn trên đây, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp với ISOCERT qua Hotline: 0976.389.199 hoặc Email: contacts@isocert.org.vn hoặc Website: isocert.org.vn. ISOCERT rất hân hạnh được đồng hành cùng Quý doanh nghiệp!

Tin tức liên quan