0976.389.199
So sánh ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015 - ISOCERT

So sánh ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015 - ISOCERT

So sánh ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015 giúp doanh nghiệp nhận biết được những khác biệt giữa hai phiên bản này để có những thay đổi, bổ sung kịp thời sao cho đáp ứng được các yêu cầu của tổ chức trong bối cảnh thay đổi toàn cầu. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để phân biệt ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015 nhé.

Bảng so sánh ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015 

Hai phiên bản ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015 đều có cùng cấu trúc với một số định nghĩa và khái niệm cơ bản như quản lý, khách hàng, chính sách, hoạch định, kiểm soát, thủ tục, yêu cầu, mục tiêu, đo lường, đánh giá, ra quyết định, hành động khắc phục và sự không phù hợp.

Dưới đây là bảng so sánh ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015 các bạn có thể tham khảo:

Các thay đổi về thuật ngữ trong ISO 9001:2015

Trong phiên bản ISO 9001:2015 có một số thuật ngữ đã được thay đổi so với phiên bản cũ. Các thuật ngữ mới được thể hiện trong bảng dưới đây:

ISO 9001:2008

ISO 9001:2015

Sản phẩm

Sản phẩm và dịch vụ

Điều khoản loại trừ

Với phiên bản ISO 9001:2015 tùy thuộc vào bản chất rủi ro để loại trừ.

Đại diện lãnh đạo về chất lượng

Trong phiên bản mới các trách nhiệm và quyền hạn được phân công, không yêu cầu cho một lãnh đạo riêng rẽ.

Văn bản, số tay chất lượng, các thủ tục bằng văn bản, hồ sơ

Thuật ngữ “thông tin bằng văn bản” là những thông tin được tạo ra phục vụ các hoạt động về kết quả đạt được hoặc bằng chứng. 

Môi trường làm việc

Thay vì sử dụng thuật ngữ “môi trường làm việc” thì trong phiên bản mới sử dụng thuật ngữ “Môi trường cho việc thực hiện các quá trình”.

Sản phẩm được mua

“Sản phẩm được mua” thay bằng “Các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp từ bên ngoài”.

Nhà cung cấp

Thuật ngữ “nhà cung cấp” trong ISO 9001:2008 được thay bằng thuật ngữ “Nhà cung cấp bên ngoài”.

 so sánh iso 9001:2008 và iso 9001:2015

Các điều khoản bổ sung trong ISO 9001:2015

Có một số thuật ngữ được bổ sung trong phiên bản ISO 9001:2015 có một số điều khoản được bổ sung. Cụ thể:

Điều khoản

Yêu cầu

4.1 Bối cảnh của tổ chức

Tổ chức xem xét các vấn đề nội bộ và bên ngoài có khả năng ảnh hưởng việc định hướng mục tiêu, chiến lược kinh doanh của đơn vị.

4.2 Hiểu biết các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm

Trong điều khoản 4.2, tổ chức cần làm những điều sau:

- Các yêu cầu liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng của các bên liên quan.

- Các bên liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp.

4.3 Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng

Điều khoản 4.3 yêu cầu doanh nghiệp xem xét:

 - Các yếu tố bên ngoài và nội bộ được đề cập trong điều khoản 4.1 

 - Xác định các yêu cầu của các bên quan tâm theo điều khoản 4.2

- Các sản phẩm, dịch vụ của tổ chức

Tiếp cận theo quản lý rủi ro

Tiếp cận theo quản lý rủi ro được thể hiện trong các điều khoản: 4.4; 5.1; 6.1; 9.1.3; 9.3.2; 10.2

Đánh giá rủi ro về chất lượng theo mô hình hoạt động của tổ chức

-       Xác định các rủi ro có thể xảy ra

-       Đánh giá mức độ tác động của những rủi ro đến hệ thống quản lý chất lượng

-     Đề xuất các biện pháp giải quyết và phòng ngừa (Tư duy theo đánh giá rủi ro ISO 14001:2015 và ISO 22000:2005)

so sánh iso 9001:2008 và iso 9001:2015

Một số điều khoản của ISO 9001:2008 không xuất hiện trong ISO 9001:2015

Trong phiên bản mới ISO 9001:2015 xuất hiện một số điều khoản mới mà không hề có trong phiên bản cũ ISO 9001:2008, bao gồm:

Điều khoản ISO 9001:2008

Diễn giải

1.2 Áp dụng

Theo phiên bản mới ISO 9001:2015, khi xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng không đề cập đến “Ngoại lệ”. Các yêu cầu về việc được phép “không áp dụng” một  hoặc nhiều yêu cầu của tiêu chuẩn. 

4.2.2 Sổ tay chất lượng

Sổ tay chất lượng là điều không bắt buộc theo điều khoản 4.2.2.

4.2.3 Kiểm soát tài liệu

4.2.4 Kiểm soát hồ sơ

Nếu trong ISO 9001:2008 sử dụng các thuật ngữ “tài liệu, hồ sơ, văn bản, sổ tay, thủ tục bằng văn bản” thì trong phiên bản mới ISO 9001:2015 thay thế bằng “thông tin bằng văn bản” .

Trong phiên bản mới ISO 9001:2015, thông tin bằng văn bản trong đề cập đến các yêu cầu kiểm soát thông tin bằng văn bản.

Lưu ý: Doanh nghiệp cần phân biệt “lưu giữ” thể hiện chỉ sử dụng cho các hồ sơ, còn “duy trì” thể hiện chỉ sử dụng cho các tài liệu.

5.5.2 Đại diện của lãnh đạo

Vị trí “đại diện của lãnh đạo” là yêu cầu không bắt buộc doanh nghiệp phải chỉ định theo như điều khoản 5.5.2 trong ISO 9001:2015. Tuy nhiên, vai trò, trách nhiêm, và quyền hạn trong tổ chức vẫn đề cập đến và được bổ sung cho việc quản lý hệ thống quản lý chất lượng trong điều khoản 5.3.

7.5.2 Xác nhận giá trị sử dụng

Điều khoản 7.5.2 không còn là một điều khoản riêng biệt mà được đưa thành một yêu cầu (F) trong điều khoản 8.5.1 về kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ.

8.2.3 Theo dõi và đo lường các quá trình

“Theo dõi và đo lường các quá trình” là điều khoản không xuất hiện trong ISO 9001:2015. Trong điều khoản 9.1.1 yêu cầu về việc đo lường, theo dõi, khái quát thuộc Điều khoản chính 9.1. 

8.2.4 Theo dõi và đo lường sản phẩm

“Theo dõi và đo lường sản phẩm” là điều khoản không xuất hiện trong phiên bản ISO 9001:2015. Điều khoản 8.6 yêu cầu về việc theo dõi và đo lường sản phẩm. Thông qua sản phẩm và dịch vụ và Điều khoản 9.1.1. Khái quát thuộc Điều khoản chính 9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá.

8.5.3 Hành động phòng ngừa

Phiên bản ISO 9001:2015 nhất quán với vấn đề tiếp cận quản lý rủi ro nên không xuất hiện điều khoản riêng về hành động phòng ngừa. Trong điều khoản 6.1 thể hiện tinh thần và yêu cầu phòng ngừa liên quan đến các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội.

chứng nhận ISO 9001

Hình ảnh: Mẫu giấy chứng nhận ISO 9001

chứng nhận ISO 9001

Với cấu trúc cấp cao hơn, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 mong muốn doanh nghiệp không chỉ hiểu bối cảnh của tổ chức khi thiết lập hệ thống quản lý chất lượng mà còn cần xem xét các yếu tố nội bộ và bên ngoài có liên quan đến mục tiêu, định hướng, chiến lược kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, bất cứ nhân viên nào cũng cần hiểu được văn hóa, giá trị, môi trường và kết quả thực hiện cũng như các bên quan tâm đến đơn vị mình. Đây là những yếu tố giúp doanh nghiệp vận hành tốt hơn và phát triển vượt trội hơn. 

Trên đây, chúng tôi đã đưa ra những kiến thức so sánh ISO 9001:2008 và ISO 9001:2018 một cách khá đầy đủ và chi tiết. Hy vọng với những thông tin trên, doanh nghiệp sẽ áp dụng vào hệ thống quản lý chất lượng một cách phù hợp nhất.

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ISO 9001 hoặc chứng nhận sản phẩm hãy liên hệ tới hotline: 0976389199 (hoàn toàn miễn phí) để được các chuyên gia của ISOCERT hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Tham khảo thêm các dịch vụ mà ISOCERT cung cấp:

Tin tức liên quan