0976.389.199
Tác động môi trường Nông nghiệp

Tác động môi trường Nông nghiệp

Nông nghiệp bền vững là chìa khóa mục tiêu cho ISO và chúng tôi có tiêu chuẩn giúp làm nông nghiệp xanh như những cánh đồng đang xới đất. Xói mòn đất, mất màu mỡ, suy giảm đa dạng sinh học và giảm nước nguồn cung cấp tất cả các dấu hiệu cổ điển của suy thoái đất và một tỷ lệ đất trên thế giới là ước tính bị tác động tiêu cực.

Suy thoái đất ảnh hưởng đến tất cả mọi người bởi vì nó đe dọa thức ăn của chúng ta nguồn cung cấp nước và an toàn và có tác động đáng kể đến các nền kinh tế, đáng chú ý nhất là những nền kinh tế ở các nước kém phát triển.

ISO 14055, Quản lý Môi trường - Hướng dẫn cho thiết lập các thông lệ tốt cho chống suy thoái đất và sa mạc hóa - Tiêu chuẩn mới này đang được phát triển đưa ra hướng dẫn về cách thiết lập tốt thực hành chống thoái hóa đất và hỗ trợ cải tạo đất đã bị cạn kiệt.

Tiêu chuẩn Quốc tế:

ISO 14055-1: 2017 Quản lý môi trường - Hướng dẫn thiết lập các thực hành tốt để chống suy thoái đất và sa mạc hóa - Phần 1: Khung thực hành tốt

ISO 14055-1: 2017 cung cấp các hướng dẫn để thiết lập các thực hành tốt trong quản lý đất đai nhằm ngăn ngừa hoặc giảm thiểu suy thoái đất và sa mạc hóa. Nó không bao gồm việc quản lý các vùng đất ngập nước ven biển.

 

ISO 14055-1: 2017 xác định một khuôn khổ để xác định các thực hành tốt trong quản lý đất đai, dựa trên đánh giá các nguyên nhân gây suy thoái đất và các rủi ro liên quan đến các thực hành hiện tại và quá khứ. Hướng dẫn giám sát và báo cáo việc thực hiện các thực hành tốt cũng được cung cấp.

 

ISO 14055-1: 2017 được thiết kế để sử dụng bởi các tổ chức khu vực công và tư nhân có trách nhiệm quản lý đất đai và sẽ cho phép một tổ chức truyền đạt việc thực hiện các thông lệ tốt.

ISO 14055-1 sẽ là một công cụ hữu ích cho các nhà quản lý đất đai, người sử dụng đất, các chuyên gia kỹ thuật, các tổ chức tư nhân và nhà nước, cũng như cho các nhà hoạch định chính sách liên quan đến việc quản lý tài nguyên đất cho các mục đích sinh thái, năng suất, kinh tế hoặc xã hội. Nó ủng hộ sự thay đổi cơ bản trong hành vi hướng tới việc sử dụng đất bền vững hơn và nhằm bổ sung và hỗ trợ các hoạt động của Công ước Liên hợp quốc về chống sa mạc hóa (UNCCD).

ISO 14055-1 và phần bổ sung của nó, ISO / TR 14055-2 trong tương lai , cung cấp các ứng dụng khu vực của các nguyên tắc trong Phần 1, sẽ giúp đạt được Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc  15 về bảo vệ, phục hồi và quản lý bền vững đất- các hệ sinh thái dựa trên. Khi làm như vậy, chúng ta có thể hy vọng đạt được một “thế giới trung lập về đất đai” vào năm 2030.

Quản lý Môi trường ISO 14001

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường được công nhận phổ biến nhất trên thế giới

ISO 14001 là một bộ tiêu chuẩn Quốc tế do tổ chức tiêu chuẩn thế giới (ISO) ban hành nhằm hỗ trợ cho các tổ chức giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường, tuân thủ đúng pháp luật, quy định và các chính sách về môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững cho toàn cầu.

 

Giống như tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, tiêu chuẩn ISO 14001 là trong những bộ tiêu chuẩn của tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế đã và đang được áp dụng rộng rãi trong các tổ chức và doanh nghiệp. Hiện nay ISO 14001 là tiêu chuẩn chung đầu tiên về quản lý môi trường được thừa nhận trên toàn thế giới. Trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000, ISO 14001 là tiêu chuẩn thực tế, cốt lõi nhất trong bộ tiêu chuẩn mà các chuyên gia đang áp dụng, triển khai và chứng nhận cho các tổ chức, doanh nghiệp. ISO 14001 đánh giá sự phù hợp của Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS) của một tổ chức theo những yêu cầu cụ thể phù hợp cho từng loại hình hoạt động và kinh doanh khác nhau.

Tìm hiểu thêm về ISO 14001 >

Tiêu chuẩn Việt Nam

Danh mục các QCVN về Môi trường nông nghiệp do Bộ NN&PTNT ban hành

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng xử lý hóa chất bảo vệ thực vật hữu cơ khó phân hủy tồn lưu theo mục đích sử dụng đất
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc môi trường (Thuỷ văn, khí tượng, 
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp, tiếng ồn, mã luật khí tượng nông nghiệp, dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất, 
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng nông thôn
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sử dụng trong Nông nghiệp (nước mặt, nước ngầm, nước biển ven bờ, nước thải sinh hoạt, nước dùng cho tưới tiêu, nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh, nước biển xa bờ, nước thải công nghiệp, 
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

Danh mục các TCVN về Môi trường nông nghiệp do Bộ NN&PTNT ban hành

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng không khí, Chất lượng nước, Thử nghiệm môi trường, Quản lý môi trường, Âm học, Không khí vùng làm việc, 
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quản lý môi trường, Nhãn môi trường và công bố về môi trường, Điều tra đánh giá địa chất môi trường, 
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất thải rắn thông thường, Nước thải công nghiệp, Thoát nước, Phát thải nguồn tĩnh, Chất thải nguy hại, Nước thải
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống quản lý năng lượng
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị, Cấp nước, 
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bảo vệ môi trường khí quyển
 • Hướng dẫn việc đề cập khía cạnh môi trường trong tiêu chuẩn sản phẩm


 

Bài viết liên quan