0976.389.199
TCVN 10464:2014 Cá nước mặn - Giống cá chim vay vàng - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 10464:2014 Cá nước mặn - Giống cá chim vay vàng - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với giống của hai loài cá chim vây vàng là cá chim vây dài [Trachinotus blochii (Lacépède, 1801)] và cá chim vây ngắn [Trachinotus ovatus (Linnaeus, 1758)], bao gồm cá bố mẹ, cá hương và cá giống.

TCVN 10464:2014 do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo tài liệu dưới đây.

Download tài liệu miễn phí tại đây!

> Xem thêm tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho các doanh trong ngành thực phẩm tại đây

Bài viết liên quan