0976.389.199
TCVN 10546:2014 về Tinh bột sắn

TCVN 10546:2014 về Tinh bột sắn

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tinh bột sắn được chế biến từ sắn củ, sắn lát hoặc bột sắn thuộc loài Manihot esculenta Crantz. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các loại tinh bột biến tính.

Tiêu chuẩn TCVN 10546:2014

Tinh bột sắn được sản xuất từ sắn củ, sắn lát hoặc bột sắn thuộc loài Manihot esculenta Crantz theo quy trình nghiền ướt. Hiện nay, tinh bột sắn được sử dụng trong các ngành công nghiệp như thực phẩm (bánh kẹo, đồ uống...), dược phẩm, mỹ phẩm, giấy, dệt, vật liệu xây dựng, khai khoáng và trong ngành nông nghiệp.

Theo đề nghị của Hiệp hội sắn Việt Nam, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F18 Đường, mật ong và sản phẩm tinh bột đã xây dựng TCVN 10546:2014 trên cơ sở: (i) các tài liệu, tiêu chuẩn quốc tế (tiêu chuẩn Codex về phụ gia thực phẩm), tiêu chuẩn khu vực (tiêu chuẩn Đông Phi, dự thảo tiêu chuẩn châu Phi), tiêu chuẩn của một số quốc gia (Thái Lan, Ấn Độ, Nigeria); (ii) số liệu về các chỉ tiêu và các mức được công bố trong các tiêu chuẩn cơ sở của các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và kinh doanh tinh bột sắn trong và ngoài nước; (iii) kết quả phân tích các mẫu tinh bột sắn đại diện cho các vùng miền trên cả nước.

Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo tài liệu dưới đây:

Download tài liệu miễn phí tại đây!

 TCVN 10546:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F18 Đường, mật ong và sản phẩm tinh bột biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4828-1:2009 (ISO 2591-1:1988), Sàng thử nghiệm - Phần 1: Phương pháp sử dụng sàng thử nghiệm loại lưới thép đan và loại tấm kim loại đột lỗ

TCVN 4998:1989 (ISO 6541:1981), Nông sản thực phẩm - Xác định hàm lượng xơ thô - Phương pháp Schaven cải tiến

TCVN 7087:2013 (CODEX STAN 1-1985, with Amendment 2010), Ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn

TCVN 7967:2008 (ISO 5379:1983), Tinh bột và sản phẩm tinh bột - Xác định hàm lượng lưu huỳnh dioxit - Phương pháp đo axit và phương pháp đo độ đục

TCVN 9027:2011 (ISO 24333:2009), Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc - Lấy mẫu

TCVN 9934:2013 (ISO 1666:1996), Tinh bột - Xác định độ ẩm - Phương pháp dùng tủ sấy

TCVN 9935:2013 (ISO 10520:1997), Tinh bột tự nhiên - Xác định hàm lượng tinh bột - Phương pháp đo độ phân cực Ewers

TCVN 9939:2013 (ISO 3593:1981), Tinh bột - Xác định hàm lượng tro

AOAC 943.02, pH of flour. Potentiometric method (pH của bột. Phương pháp đo điện thế ISI*) 44 -1e, Determination of whiteness by reflection (Xác định độ trắng bằng độ phản xạ).

 

 

 

Bài viết liên quan