0976.389.199
TCVN 10557:2015 về Chất béo sữa dạng phết

TCVN 10557:2015 về Chất béo sữa dạng phết

TCVN 10557:2015 áp dụng cho các sản phẩm chất béo sữa dạng phết để sử dụng trực tiếp hoặc chế biến tiếp theo, phù hợp với mô tả trong Điều 2 của tiêu chuẩn này.

TCVN 10557:2015 bản PDF

TCVN 10557:2015 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 253-2006, sửa đổi 2010;

TCVN 10557:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

Download tài liệu TCVN 10557:2015 bản PDF tại đây!

 

Bài viết liên quan