0976.389.199
TCVN 10724:2015 (CODEX STAN 86-1981, REVISED 2001) - Bơ Cacao

TCVN 10724:2015 (CODEX STAN 86-1981, REVISED 2001) - Bơ Cacao

Tiêu chuẩn này áp dụng cho bơ cacao dùng làm nguyên liệu trong sản xuất sôcôla và sản phẩm sôcôla.

TCVN 10724:2015 hoàn toàn tương đương CODEX STAN 86-1981, soát xét 2001;

TCVN 10724:2015 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F16/SC2 Cacao và sản phẩm cacao biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

Tải tiêu chuẩn miễn phí tại đây.

Xem thêm: Chứng nhận tiêu chuẩn iso 22000:2018 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho lĩnh vực thực phẩm >>

Bài viết liên quan