TCVN 10726:2015 (CODEX STAN 141-1983, REVISED 2001, WITH AMENDMENT 2014) - Cacao dạng khối, nhão, lỏng và Caocao dạng bánh
0976.389.199
TCVN 10726:2015 (CODEX STAN 141-1983, REVISED 2001, WITH AMENDMENT 2014) - Cacao dạng khối, nhão, lỏng và Caocao dạng bánh

TCVN 10726:2015 (CODEX STAN 141-1983, REVISED 2001, WITH AMENDMENT 2014) - Cacao dạng khối, nhão, lỏng và Caocao dạng bánh

Tiêu chuẩn này áp dụng cho cacao dạng khối, nhão, lỏng và cacao dạng bánh dùng để sản xuất các sản phẩm cacao và sôcôla. Các sản phẩm này cũng có thể được bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

TCVN 10726:2015 hoàn toàn tương đương CODEX STAN 141-1983, soát xét 2001 và sửa đổi 2014;

TCVN 10726:2015 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F16/SC2 Cacao và sản phẩm cacao biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tải tiêu chuẩn miễn phí tại đây.

Xem thêm: Chứng nhận tiêu chuẩn iso 22000:2018 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho lĩnh vực thực phẩm >>

Bài viết liên quan