0976.389.199
TCVN 10738:2015 Dừa quả tươi

TCVN 10738:2015 Dừa quả tươi

Tiêu chuẩn này áp dụng cho dừa quả tươi thu hoạch từ nhóm giống dừa lùn Cocos nucifera Linn., thuộc họ Arecaceae được cung cấp đến người tiêu dùng ở dạng tươi, sau khi sơ chế và đóng gói. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho dừa quả tươi dùng trong chế biến công nghiệp.

TCVN 10738:2015 được xây dựng trên cơ sở tham khảo ASEAN Standard 15:2009

TCVN 10738:2015 do Cục Chế biến nông lâm thủy sản và Nghề muối biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo tài liệu dưới đây.

Download tài liệu miễn phí tại đây!

> Xem thêm tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho các doanh trong ngành thực phẩm tại đây

Bài viết liên quan