0976.389.199
TCVN 10740:2015 - Dưa hấu quả tươi

TCVN 10740:2015 - Dưa hấu quả tươi

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các giống dưa hấu thương phẩm thuộc loài Citrullus vulgaris Schard [syn. Citrullus lanatus (Thunb) Matsum et Naka], họ Cucurbitacae, được tiêu thụ dưới dạng quả tươi, sau khi sơ chế và đóng gói. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho dưa hấu quả tươi dùng trong chế biến công nghiệp.

Tiêu chuần này nằm trong Quyết định 2717/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Download tài liệu miễn phí tại đây!

> Xem thêm tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho các doanh trong ngành thực phẩm tại đây

Bài viết liên quan