0976.389.199
TCVN 11510:2016 Gạo - Xác định khả năng chống đùn của hạt gạo sau khi nấu

TCVN 11510:2016 Gạo - Xác định khả năng chống đùn của hạt gạo sau khi nấu

TCVN 11510:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 11747:2012;

TCVN 11510:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F1 Ngũ cốc và đậu đỗ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tải tiêu chuẩn miễn phí tại đây.

 

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khả năng chịu ép đùn của hạt gạo trắng, gạo đồ hoặc gạo chưa đồ sau khi nấu trong các điều kiện quy định.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

ISO 712, Cereals and cereal products - Determination of moisture content (Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc - Xác định độ ẩm)

ISO 7301, Rice - Specification (Gạo - Các yêu cầu)

Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này, sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa nêu trong ISO 7301 và các thuật ngữ, định nghĩa sau:

Gạo đã nấu (cooked rice)

Gạo được đun với nước nóng để tạo ra sản phẩm phù hợp cho tiêu dùng.

Khả năng chịu ép đùn (resistance to extrusion)

Khả năng đẩy gạo đã nấu qua một tấm đục lỗ sử dụng lực nén và cắt.

CHÚ THÍCH  Hộp Ottawa1) là ví dụ thích hợp về tấm đục lỗ.

Nguyên tắc

Đo lực cần để đẩy gạo đã nấu qua một tấm đục lỗ.

Trên đây là chia sẻ của ISOCERT về tiêu chuẩn TCVN 11510:2016. Để được chứng nhận hợp chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn, vui lòng liên hệ với ISOCERT theo hotline: 0976 389 199 hoặc đăng ký nhận báo giá tại đây.

► Xem thêm dịch vụ chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Bài viết liên quan