0976.389.199
TCVN 1459:2008  - Phụ gia thực phẩm - Mì Chính

TCVN 1459:2008 - Phụ gia thực phẩm - Mì Chính

Tiêu chuẩn này áp dụng cho mì chính được sử dụng làm chất điều vị trong chế biến thực phẩm.

Download tiêu chuẩn TCVN 1459:2008 PDF

Tải tiêu chuẩn miễn phí tại đây.

Bài viết liên quan